Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34155 11.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ahja mõisa peahoone restaureerimistööde muinsuskaitseline aruanne. Tellija Ahja vallavalitsus. Töövõtja Restor AS. Projekteerija Restor AS. Järelevalve OÜ Pärn Projekt (Töö nr 2018-04 MA). Aruande koostajad Kalev Pärn, Sille Raidvere. November 2018.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: vähendatud mahus komisjoni kooskõlastus R. Niit, M. Kinks, P. Nork, D. Lukas
Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
31448 28.11.2017 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres. Arheoloogiliste uurimistööde programm. Ahja mõisa peahoone, mälestis nr 23656. Põlva mk, Ahja vald, Allika 7. Tartu Ülikool. Tartus, 27.11.2017. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31406 23.11.2017 projekti
kooskõlastus
Ahja mõisa peahoone põhiprojekt. Remont - restaureerimine ja kohandamine koolihooneks . Põhiprojekt koos eriosadega, sisaldab järgmist: arhitektuur, asendiplaaan, ehituskonstruktsioonid, sisearhitektuur, elektrivarustus, küte, ventilatsioon, vesi , kanalisatsioon. tellija Ahja Vallavalitsus, Töö nr 07-017, Tallinn 04.10.2017
Aluseks kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll 24.10.2017 nr 365
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
30676 21.08.2017 projekti
kooskõlastus
Ahja mõisa peahoone. Remont-restaureerimine ja kohandamine koolihooneks. Arhitektuurne põhiprojekt.
Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017 August 2017
Kooskõlastatud kooskõlastamise komisjoni otsuse 25.07.2017 nr 369 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
30571 03.08.2017 detailplaneering AHJA VALD, ALLIKA TN 7//TARTU MNT 23//23A//23B KINNISTU
DETAILPLANEERING
Koostaja vanemarhitekt Liis Keskküla Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017 juuni 2017
Märkus: detailplaneeringu eesmärk on maaküttele ehitusõiguse määramine veekogus
Kooskõlastatud: Peeter Nork ja Dan Lukas nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
30522 27.07.2017 uuringute aruanne Ahja mõisa peahoone viimistluse ja konstruktsioonide lisauuringute aruanne
Koostaja: Restori projektgrupp Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017 . Koostamise aeg juuni 2017
Kooskõlastatud: Reelika Niit, Dan Lukas ja Ville Tamm arvamuste alusel
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
30061 30.05.2017 uuringu tegevuskava Ahja mõisa peahoone Lisauuringute ja lammutustööde kava
Koostajad: Mart Keskküla, Liis Keskküla ja Diana Lepasson
Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017
Kooskõlastatud kooskõlastamise komisjoni koosoleku otsuse alusel, protokoll 17.05.2017 nr 354
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
30027 26.05.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Ahja mõisa peahoone restaureerimiseks
Koostajad Mart Keskküla, Liis Keskküla ja Kadi Särgava
Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017
Tallinn 2017
Aluseks kooskõlastamise komisjoni koosoleku otsus 17.05.2017 nr 354
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
18048 21.05.2012 kooskõlastus Tööde kirjeldus. Ahja Keskkooli seina soojustamise, pööningu osalise soojustamise ning välisukse vahetamise ehitustööd” Tellija Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.
Märkus: Tööd toimuvad mälestise kaitsevööndis


Kooskõlastus antud Reelika Niit Ilona Merzin Viktor Lõhmus nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
17397 22.02.2012 projekti
kooskõlastus
Ahja aleviku vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ja ehitustööd. Koostaja: Emili Lätt; Reiko Kallion.
Töö nr P-157-11. Tellija Põlva Vesi AS

Kooskõlastatud Viktor Lõhmuse ja Ilona Merzini nõusolekul
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits