Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35365 20.06.2019 projekti
kooskõlastus
Ahja kooli õppehoone ümber paigaldatava sademetevete kanalisatsiooni väljaehitamise ja sokli soojustamise ning soklikorruse akende vahetamise põhiprojekt Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
35064 12.05.2019 projekti
kooskõlastus
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Ahja alevik, Põlva vald, Põlva maakond. Eelprojekt. Koostaja Leonhard Weiss Energy AS, projektijuht Janek Lõhmus. Töö Nr VT1114. Tellija Elektrilevi OÜ. Tartu, mai 2019. Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
31915 31.01.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ahja mõisa pargi heakorrastustööde muinsuskaitseline aruanne Koostaja Kalev Pärn, tellija Ahja Vallavalitsus
Töö nr 2017-01MA , 2017 aasta
Heaks kiidetud Silja Konsa Reelika Niit ja Merle Kinks nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
31448 28.11.2017 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres. Arheoloogiliste uurimistööde programm. Ahja mõisa peahoone, mälestis nr 23656. Põlva mk, Ahja vald, Allika 7. Tartu Ülikool. Tartus, 27.11.2017. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
22640 20.05.2014 projekti
kooskõlastus
Illimari kaupluse parkla tööprojekt.
Koostaja Indrek Oden Tartu 2014 Töö nr 2014-12 Tellija Põlva Tarbijate Ühistu.
Projektiala jääb mälestise kaitsevööndisse.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
22128 05.03.2014 projekti
kooskõlastus
EstWIN004 ELA067 Põlvamaal Ahja vallas sidekaabli paigalduse tööprojekt. töö nr HTO137-1
Koostaja Anti Salura, Eduard Terrass , 2014 Tellija Eesti lairiba arendamise sihtasutus

Kooskõlastatud Reelika Niit, Ilona Merzin, Ingmar Noorlaid ja Viktor Lõhmus osavõtul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
19647 01.02.2013 projekti
kooskõlastus
Tugimaantee nr45 Tartu-Räpna -Värska km 31,84-34,13 jalgratta ja jalgtee tööprojekt.
Tööprojekt. Tartu 2013 Koostaja Indrek Oden Töö nr 47-12-TP
Tellija Maanteeameti Lõuna Regioon.
Projektala haarab ka Ahja mõisa ühist kaitsevööndit.
Kooskõlastatud Reelika Niit, Ilona Merzin, Viktor Lõhmus otsusega.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
18962 08.10.2012 projekti
kooskõlastus
Ahja Keskkooli hoone sademetevete trassi ja sokli soojustamise põhiprojekt .
Koostasid I.Tammik A.Roht Põlva 2012 Töö nr E-029-12 Tellija Ahja Vallavalitsus.
Kooskõlastatud Reelika Niit, Ilona Merzin Viktor Lõhmus otsusega.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
17397 22.02.2012 projekti
kooskõlastus
Ahja aleviku vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ja ehitustööd. Koostaja: Emili Lätt; Reiko Kallion.
Töö nr P-157-11. Tellija Põlva Vesi AS

Kooskõlastatud Viktor Lõhmuse ja Ilona Merzini nõusolekul
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
17386 22.02.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Ahja mõisa pargi heakorrastus. Köide: Valgustus. Tööprojekt.Koostajad: Indrek Lillemäe, Enn Kippasto
Tellija: Ahja Vallavalitsus. Töö nr 12104P

Kooskõlastatud arhitektuurimälestiste peainspektori Ilona Merzin'i nõusolekul
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits