Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
42710 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Maanteemuuseumi külaliste parkla rekonstrueerimine. Põhiprojekt
10.02.2022
26812 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  Pärn Projekt OÜ 07.03.2016
25356 projekti
kooskõlastus
  aktsiaselts Resand 07.07.2015
25134 muinsuskaitse
eritingimused
  OÜ RESTAURAATORPROJEKT 05.06.2015
22261 seisukoht taotlusele
või eskiisile
  Lõuna Regionaalne Maanteeamet 27.03.2014
7708 projekti
kooskõlastus
  aktsiaselts ETP Grupp 12.09.2007
7369 kooskõlastus   Salto arhitektuuribüroo osaühing (Salto AB OÜ) 11.07.2007
5538 projekti
kooskõlastus
  Põlva Teedevalitsus 23.10.2006
2365 kooskõlastus   OÜ RESTAURAATORPROJEKT 03.02.2005
2294 kooskõlastus   OÜ RESTAURAATORPROJEKT 18.01.2005