Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12859 07.01.2010 tööde teostamise
aruanne
Varbuse postijaama 2005-2006 aastate ehitustööde aruanne.
Sisaldab objekte postipoiste elamu, saun pesumaja reg nr 23694 ja tallihoonet 23692.

Koostajad A. Kann V. Kukkur Tallinn 2007 Lepingud nr 0509 ja 0612.
Tellija Kagu Teedevalitsus
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
3195 07.07.2005 projekti
kooskõlastus
Varbuse postijaam .Postipoiste elamu remont-restaureerimise projekt. Arhitektuur-ehituslik osa. Ventilatsioon Restauraatorprojekt OÜ
KKK nr 59 30.06.2005
381 04.07.2002 projekti
kooskõlastus
Rekonstrueerimisprojekt. Arh. A. Kama. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss