Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27062 04.04.2016 projekti
kooskõlastus
Maanteemuuseumi köök Ventilatsiooni põhiprojekt. Koostaja Tauno Meier
Aasta 2016
Kooskõlastatud: Merle Kinks , Ilona Merzin ja Reelika Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
24387 17.02.2015 projekti
kooskõlastus
Varbuse postijaama hobusetalli pööningukorruse laiendamine . Eelprojekt.
Koostajad R. Vidder, A.Roht Põlva 2014 Töö nr 1501
Tellija Maanteeamet
Kooskõlastatud Merle Kinks Ilona Merzin ja Reelika Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
8762 20.02.2008 projekti
kooskõlastus
Varbuse postijaama hobusetall. teemaja terrassi rajamisprojket. koostaja Aarne Kann, tellija Kagu Teedevalitsus, Tallinn 2007
Kooskõlastamise komisjoni 12.02.2008 protokoll nr 123 alusel
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
4482 08.05.2006 projekti
kooskõlastus
Varbuse posijaaama tallihoone põhiprojekt pööningukorruse remondiks ja kohandamiseks museaalide hoidlaks. Arhitektuurne osa. Ventilatsioon. Elekter. Koostaja Arne Kann., Tallinn 2005.
Tellija Kagu teedevalitsus. Kooskõlastuskomisjoni protokoll 69, 13.12.2005
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
1220 12.04.2004 projekti
kooskõlastus
Varbuse postijaama hobusetall, mälestis nr. 23692 elekripaigalduse ja tulekahju signalisatsiooni projektid (kolm köidet), koostaja Fiider
L.E.G. OÜ. Autor J. Tuuling, veebruar 2004
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
1110 25.02.2004 projekti
kooskõlastus
Laika, Belka & Strelka Disainibüroo, Vene 21-1, 10123Tallinn on koostanud sisekujunduse projekti . Objekt varbuse postijaama hobusetall, reg. nr. 23692. Tellija Kagu teedevalitsus (Maanteemuuseum). Varasemalt tehtud põhiprojekt Restauraatorprojekti poolt. Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
838 17.11.2003 projekti
kooskõlastus
Põlva maakond, Kanepi vald, Varbuse postijaama hobusetall, reg. nr.23692
Töö: Tallihoone ümberehituse põhiprojekt,lisatud ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte,- ja elektriprojektid.
Käsitleb tallihoone kohandamist muuseumi eksponaatide - ja olmeruumideks. Autori A.Kann, V. Kukkur, Tallinn, 2003, lepingu nr. 00028, tellija Kagu Teedevalitsus.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus