Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38880 06.11.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Mooste tall-tõllakuuri restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne.Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Oktoober 2018 - juuni 2020. Koostaja Sweco EST OÜ, vastutav spetsialist Toomas Rapp. Oktoober 2020. Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
33625 08.10.2018 projekti
kooskõlastus
Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse keskus "Eestimaaehitus". Restaureerimis- ja renoveerimisprojekt põhiprojekti staadiumis (nr 1707). Tellija MTÜ Eestimaaehitus. Peaprojekteerija Esplan OÜ.
Märkus: kooskõlastatud ilma projekteerijapoolse vastutava spetsialisti allkirjata. Põhjuseks MKA kooskõlastamiskomisjoni parandusettepanekute (protokoll nr 359, 25.07.2017) sisseviimise venimine, mille jooksul projekti koostanud tegevusloaga spetsialist lahkus antud firmast.
Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
27346 06.05.2016 projekti
kooskõlastus
Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituskunsti keskus " Eesti Maaehitus" Restaureerimise ja kohandamise ehitusprojekt
Koostajad: Allan Kaasik, Olga Tsiruljova. Tellija MTÜ EESTIMAAEHITUS, tÖÖ NR 2015-1421-1
Kooskõlastatud Merle Kinks, Ilona Merzin Reelika Niit nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
27343 06.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse ertingimused Mooste mõisa tall-tõllakuuri restaureerimis-ja ümberehitusprojekti koostamiseks.
Koostaja Mari Nõmmemaa, Tartu märts 2009.
Tellija Mooste Vallavalitsus
Märkus : uuesti kooskõlastatud, kuna kehtivus on aegunud.
Merle Kinks, Ilona Merzin ja Reelika Niit nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
13921 02.07.2010 projekti
kooskõlastus
Mooste mõisa tall-tõllakuur. Restaureerimise ja kohandamise ehitusprojekt.
Põhiprojekt. Arhitektuuri- ja konstruktsiooniosa.
Koostajad O. Tsiruljova ja E. Needo, Võru 2010 Töö nr 2010-1212-2
Tellija MTÜ Mooste mõisa Arendusselts
Aluseks kooskõlastamise komisjoni otsus 08.06.2010 nr 180
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
11619 27.05.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse ertingimused Mooste mõisa tall-tõllakuuri restaureerimis-ja ümberehitusprojekti koostamiseks.
Koostaja mari Nõmmemaa, Tartu märts 2009.
Tellija Mooste Vallavalitsus
Kooskõlastuskomisjoni otsuse 19.05.2009 nr 154 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus