Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11619 27.05.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse ertingimused Mooste mõisa tall-tõllakuuri restaureerimis-ja ümberehitusprojekti koostamiseks.
Koostaja mari Nõmmemaa, Tartu märts 2009.
Tellija Mooste Vallavalitsus
Kooskõlastuskomisjoni otsuse 19.05.2009 nr 154 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
13921 02.07.2010 projekti
kooskõlastus
Mooste mõisa tall-tõllakuur. Restaureerimise ja kohandamise ehitusprojekt.
Põhiprojekt. Arhitektuuri- ja konstruktsiooniosa.
Koostajad O. Tsiruljova ja E. Needo, Võru 2010 Töö nr 2010-1212-2
Tellija MTÜ Mooste mõisa Arendusselts
Aluseks kooskõlastamise komisjoni otsus 08.06.2010 nr 180
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
27343 06.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse ertingimused Mooste mõisa tall-tõllakuuri restaureerimis-ja ümberehitusprojekti koostamiseks.
Koostaja Mari Nõmmemaa, Tartu märts 2009.
Tellija Mooste Vallavalitsus
Märkus : uuesti kooskõlastatud, kuna kehtivus on aegunud.
Merle Kinks, Ilona Merzin ja Reelika Niit nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
27346 06.05.2016 projekti
kooskõlastus
Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituskunsti keskus " Eesti Maaehitus" Restaureerimise ja kohandamise ehitusprojekt
Koostajad: Allan Kaasik, Olga Tsiruljova. Tellija MTÜ EESTIMAAEHITUS, tÖÖ NR 2015-1421-1
Kooskõlastatud Merle Kinks, Ilona Merzin Reelika Niit nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
33625 08.10.2018 projekti
kooskõlastus
Traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse keskus "Eestimaaehitus". Restaureerimis- ja renoveerimisprojekt põhiprojekti staadiumis (nr 1707). Tellija MTÜ Eestimaaehitus. Peaprojekteerija Esplan OÜ.
Märkus: kooskõlastatud ilma projekteerijapoolse vastutava spetsialisti allkirjata. Põhjuseks MKA kooskõlastamiskomisjoni parandusettepanekute (protokoll nr 359, 25.07.2017) sisseviimise venimine, mille jooksul projekti koostanud tegevusloaga spetsialist lahkus antud firmast.
Põlvamaa nõunik, Anu Lepp