Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31419 24.11.2017 projekti
kooskõlastus
Mooste mõisa vankrikuuri ümber kohandamise eelprojekt Mooste kohaliku ja mahetoidu väiketootjate kojaks. Tellija MTÜ Mooste Toidukoda . Projekti muudatus. Koostajad J. Saar, Piret Puhalainen. Töö nr 2017-017. Tartu november 2017
Kooskõlastatud Dan Lukase ja Reelika Niidu nõusolekul.
Märkus: Projekti muudatus käsitleb siseruumide muudatusi .
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
27345 06.05.2016 projekti
kooskõlastus
Mooste mõisa vankrikuuri ümberkohandamise eelprojekt Mooste kohaliku ja mahetoidu väiketootjate kojaks
Koostajad J. Saar, P. Rebane Tellija MTÜ Mooste Toidukoda Töö nr 2016-011
Kooskõlastatud Merle Kinks Ilona Merzin ja Reelika Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
27344 06.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Mooste mõisa vankrikuuri restaureerimiseks ning kohaliku ja mahe tootjate kojaks ümber kohandamiseks.
Koostaja R. Keskpaik Tellija Mooste Vallavalitsus Töö nr 2016-011

Kooskõlastatud Merle Kinks Ilona Merzin ja Reelika Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
2894 18.05.2005 projektieelne
kooskõlastus
Mälestis Mooste mõisa vankrikuur 23757 Töö autorid ja nimetus:, Arc Projekt OÜ, O. Suuder, J. Kruusna R. Pärnoja Mooste mõisa vankrikuuri fassaadide restaureerimis-remontööde ja ümberehituse projekt.
Töö nr. 2005-027 Käsitletav eelprojektina.
Tellija Mooste Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
2892 18.05.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Mälestis nr. 23759 Mooste mõisa vankrikuur. Töö nimetus: Muinsuskaitse eritingimused Mooste mõisa vankrikuuri restaureerimis-remonttööde projekti koostamiseks. Autor Arc Projekt , O. Suuder, R.Pärnoja, Tartu, 2005 töö nr. 2005-027, tellija Mooste Vallavalitsus Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
2874 16.05.2005 projektieelne
kooskõlastus
Töö käsitleb Mooste mõisa vankrikuuri , 23759.
Töö nimetus : Mooste mõisa tööriistade kuuri joonised. ( Töö pealkirja vaja parandada) Projekteerimine on algusstaadiumis. Autor K.Kevvai. Põlva, 2005, tellija Mooste Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus