Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35275 05.06.2019 uuringu tegevuskava Malve, Martin. Tegevuskava Põlva kirikaia arheoloogilistel uuringutel. Arheograator OÜ. 04.06.2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32920 27.06.2018 kooskõlastus Põlva kiriku käärkambri hilisema juurdeehituse põhiprojekt (muudatustega versioon kooskõlastatatud Peeter Norki, Reelika Niidu, Merle Kinksi ja Ulla Kadaka nõusolekul) Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
32890 21.06.2018 uuringu tegevuskava Malve, Martin. Tegevuskava Põlva kirikaia arheoloogilistel uuringutel. Arheograator OÜ. 14.06.2018. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31754 05.01.2018 projekti
kooskõlastus
Põlva kiriku käärkambri hilisema juurdeehituse lammutamise ja taastamise põhiprojekt
Koostaja A. Roht ja P. Torop Tellija EELK Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudus Töö nr E1617
Põlva detsember 2017
Aluseks kooskõlastamise komisjoni otsus 19.12.2017 nr. 369
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
17458 28.02.2012 uuringute aruanne Bernotas, Rivo 2009 Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Põlva linnas, Põlva kiriku aias kaevatud elektritrassi kaevises Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
9970 01.09.2008 projekti
kooskõlastus
Põlva kiriku veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustike põhiprojekt
Koostajad L. Kiho, A.Uiga, Tartu 2008
Tellija EELK Põlva Kogudus
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus