Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16197 10.08.2011 projekti
kooskõlastus
Tellija: Andres Konks
Peri mõisa viinaköögi katuse restaureerimise projekt Töö nr 2011-038
Projekt: Arc Projekt OÜ
Juh esim: O. Suuder
Tegevdir: J. Kulaslu
Insener U. Luts

Kooskõlastatud M. Kinksi ja V. Lõhmuse teadmisel, T. Sitsi nõusolekul
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Ilona Merzin
14589 02.11.2010 detailplaneering Peri küla Pargi A-6kinnistu osa ja selle lähiala detailplaneering.
Koostaja Kreeta Sipelgas Valdeko Lukken.
Tartu 2010
Tellija Ander Konks
Aluseks kooskõlastamise komisjoni otsus 12.10.2010 protokoll nr 188
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
12548 12.11.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Peri mõisa viinaköögi 23788 restaureerimiseks ja remondiks.
Koostaja Agu Roht. Tellija FIO OÜ
Põlva 2009 aasta
Aluseks kooskõlastuskomisjoni 27.10.2009 protokoll nr 164
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus