Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37645 18.05.2020 projekti
kooskõlastus
Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamise põhiprojekt. III osa: Aarna, Himmaste, Peri, Soesaare, Mammaste külade tänavavalgustus. Põllu, Aasa, Pärna, Lina, Tehnika tänavate piirkondade ja Hurda pargi tänavavalgustus Põlva linnas. Tellija Põlva Vallavalitsus. Projekteerija Hendrik Vissel (Leonhard Weiss OÜ). Töö nr 10049. Tartu, mai 2020. Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
36714 02.01.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Rosma vesiveski turbiinikanali ja paisu parandustööde teostamiseks. Tellija MTÜ Rosma Külaselts. Koostaja Virgo Eiche, Edepol OÜ, töö nr TK 2019121. Detsember 2019. Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
2767 20.04.2005 projekti
kooskõlastus
Mälestise nr. 23789 kaitstesooni jääv tee-ehitus, projekti nimetus Rosma II silla ümberehitus terastruubiks ja Rosma küla kõnniteede ehitusenprojekt. Mälestiste juurde tuleb kivisillutis.Autor Reaalprojekt, M.Reier. Tellija Kagu Teedevalitsus, aprill 2005 Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
2712 08.04.2005 trassi kooskõlastus Mälestis 23789 Rosma vesiveski kaitsetsoon , töö pealkiri: Põlva valla Rosma küla joogivee-ja kanalisatsioonitorustike eelprojekt, kooskõlastatakse Rosma vesiveski kaitsetsooni ossa jääv vee- ja kanalisatsioonitrass. Töö autor: Eesti veevärk Konsultatsioon AS, Tallinn 2004 Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus