Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35019 07.05.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
RMK Otteni metsamaja katuse rekonstrueerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja Janar Tiidermann. 2019. Aruanne heaks kiidetud Artur Ümara, Carolin Pihlapi, Merle Kinksi ja Peeter Norki nõusolekul Põlvamaa nõunik, Anu Lepp
30226 16.06.2017 projekti
kooskõlastus
Otteni vesiveski kuivati katuse restaureerimise põhiprojekt Koostaja P.Torop Tellija Riigimetsa Majandamise Keskus
Töö nr EO417 Põlva 2017
Kooskõlastatud: Merle Kinks,Peeter Nork ja Reelika Niit nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
30009 24.05.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Eritingimused Otteni vesiveski kuivati katuse katte uuendamiseks
Koostajad A. Roht ja K.Liloson Tellija Riigimetsa majandamise Keskus Töö nr ETO 117
Põlva mai 2017
Kooskõlastatud: Merle Kinks ; Peeter Nork ja Reelika Niit nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus