Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8360 12.12.2007 muinsuskaitse
eritingimused
EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti kirik.
Muinsuskaitse eritingimused.
Koostajad. Allan kaasik, Ivi Laatsit, Epp Needo
Tellija EAÕK Räpina kogudus, töö nr. 2007-1080-60.
Kollektiivse kooskõlastuskomisjoni protokolli nr. 119
04.detsember 2007 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
11109 09.03.2009 projekti
kooskõlastus
Räpina Püha Sakariase ja Elisabethi kirik
Elektripaigaldise põhiprojekt.
Tartu 2008, tellija EAÕK Räpina Kogudus
Kooskõlastuskomisjon 27.01.2009 nr 146 otsuse alusel
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
13295 23.03.2010 projekti
kooskõlastus
EAOÕK Räpina kogudusse kirikuhoone katuste ja torniruumide restaureerimine.
Põhiprojekt.
Tellija EAÕK Räpina Kogudus
Töö nr 10-03 Koostajad: Mihkel Koppel, Ain Pihl
Tallinn 2010
Aluseks kooskõlastuskomisjoni otsus 09.03.2010 nr 174
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
13607 17.05.2010 projekti
kooskõlastus
Mälestise Räpina õigeusu kirik kaitsevööndis asuva hoone projekt. Aadress Apteegi 5a.
Hoone katusekorruse ja fassaadi ehitusprojekt.
Tellija EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti Kogudus
Töö nr 2010-1222--12
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
17635 19.03.2012 projekti
kooskõlastus
EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabetl kirikuhoone siseviimistluse ja põrandate rstaureerimine.
Põhiprojekt.
Koostajad Eva Mölder, Aet Maasik, tellija EAÕK Räpina kogudus, Töö nr VT-12002
Tallinn 2012.
Aluseks kooskõlastuskomisjoni 06.03.2012 protokoll nr 222 .
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
19799 01.03.2013 projekti
kooskõlastus
EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti kirikuhoone välisviimistluse põhiprojekt.
Koostasid Kalli Holland , Elo Sova ja Svea Volmer.taallinn 2013 Töö nr VT-12002.
Tellija EAÕK Räpina kogudus.
Kooskõlastatud Kooskõlastamise komisjoni 19. veebruari 2013 protokolli alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
36031 27.09.2019 projekti
kooskõlastus
Räpina õigeusu kirikuhoone (reg-nr. 23812) katuste restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Rändmeister, Ain Pihl. Tellija EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti kogudus. 2019. Kooskõlastamise alus: kooskõlastamise komisjoni koosoleku otsus (10.09.2019, protokoll nr 412). Põlvamaa nõunik, Anu Lepp