Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
552 10.07.2003 projektieelne
kooskõlastus
Räpina hüdroelektrijaama hüdrotehniline osa, pakkumisdokumentatsioon.Tellija OÜ Räpina vesiveski, koostas IB Urmas Nugin OÜ, aadress 51014 Tartu, Turu 30.Eelprojekti koostamisel on arvestatud varem koostatud Räpina vesiveski muinsuskaitse eritingimustega. Vesiveski kohta on koostatud väärtuslike detailide invetariseerimine.

Kooskõlastus tingimusel, et OÜ Räpina vesiveski esitab hüdrotehnilise osa põhiprojekti Muinsuskaitseameti kooskõlastuskomisjonile.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
634 25.08.2003 inventeerimise
aruanne
Mälestis nr. 23815 Räpina mõisa vesiveski, ajalooliste detailide invetariseerimine, töö koostaja J: Kulasalu, Tartu juuni 2003. Tellija OÜ Räpina vesiveski, Tegevdirektor Voldemar Salomon. Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
635 25.08.2003 projekti
kooskõlastus
Projekt on koostatud mälestise Räpina mõisa vesiveski juurde , reg. nr. 23815. Projekti autor IB Urmas Nugin, projekti pealkiri: Räpina hüdroelekrijaama hüdrotehniline osa. Projekt käsitleb töid mälestise kaitsetsoonis ja osaliselt ka mälestisel ( turbiinikast).
Koostatud Tartus juuli 2003.Tellija OÜ Räpina vesivski.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
1425 26.05.2004 projekti
kooskõlastus
Projekt käsitleb mälestist nr. 23815 Räpina mõisa vesiveskit. Antud projekt on koostatud turbiinihoone kohta. Vastutav arhitekt Agu Roht, valminud Põlvas, mai 2004 Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
5168 28.08.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Räpina vesiveski 23815, Stenhusi poolt 2002 tehtud eritingimuste muutmine katusekatte materjali osas,muudatuse tegi Katrin Uibo, august 2006.

Kooskõlastuskomisjoni otsus nr. 86 01.08.2006
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
15991 07.07.2011 projektieelne
kooskõlastus
Räpina vesiveski fassaadide remondi projekt Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
16034 14.07.2011 projekti
kooskõlastus
Mälestise reg nr 23815 kaitsevöönd.Pargi 27 Majutushoone-tervisekeskus.
Eelprojekt. Koostaja Katrin Uibo Töö nr 2008-05 Tallinn 2010 tellija Räpina Vesiveski OÜ
Kooskõlastus antud Kooskõlastuskomisjoni 31.08.2010 koosoleku protokoll nr 185 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus