Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25595 24.08.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Räpina kiriku muinsuskaitse eritingimused ja tegevuskava sokliosa restaureerimistöödeks.
Koostas Kasper Asi, Räpina 2015 Tellija EELK Räpina Kogudus
Aluseks kooskõlastamise komisjoni otsus 11.08.2015 nr
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus