Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31711 29.12.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Toolamaa mõisa moonakatemaja-talli karniisi ja sokliosa restaureerimistööde muinsuskaitseline aruanne.
Koostaja Aavo Ossip Tellija Anne Lindvere Aasta 2017
Heaks kiidetud: Merle Kinks ja Reelika Niit nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
25907 05.10.2015 projekti
kooskõlastus
Toolamaa mõisa moonakatemaja -talli katusekatte restaureerimise II ehitusjärgu põhiprojekt
Koostaja Õ. Kullmann, Põlva 2015 Tellija Anne Lindvere.
Kooskõlastatud neliku kooskõlastamisega: R. Niit, T. Laidvere, I. Merzin ja V. Lõhmus
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
25192 15.06.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Toolamaa mõisa hobusetalli- moonakamaja korrastamiseks.
Koostaja M. Kallaste, Agu Roht Põlva 2006 Töö nr T-008-06 Tellija Sirje Uibo.
Kooskõlastatakse uuesti vt Agu Roht elektronkiri 10.06.2015.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
17038 28.12.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Toolamaa mõisa moonakatemaja-talli osalise katusekatte vahetamise järelvalve aruanne.
Koostaja Agu Roht, 2009 Tellija Sirje Uibo
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
8195 21.11.2007 projekti
kooskõlastus
Toolamaa mõisa moonakatemaja -talli remont-restaureerimistööde põhiprojekt, koostajad Õ.Kullmann ja A.Roht, september 2007, tellija Sirje Uibo, töö nr.T-060-06.
09.10.2007 kollektiivse kooskõlastuskomisjoni protokolli nr.115 alusel.
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
4918 07.07.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Toolamaa mõisa hobusetall-moonakamaja 23831 Muinsuskaitse eritingimused Koostas M: Kallaste, vastutav arhitekt A.Roht Marksi Projekt OÜ
aprrill 2006 Töö tellija Sirje Uibo
Kooskõlastatud vastavalt KKK otsusele 19.04. 2006 nr.78
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus