Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
10367 12.11.2008 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa restaureerimise 1. etapi projekteerimine. Põhiprojekt. Köide 1. Arhitektuurne osa ja tarindid. Tartu, juuni 2006. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
8616 28.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuremaa lossi (mõisa peahoone) seina osalise remont-restaureerimise kohta Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
3188 07.07.2005 projekti
kooskõlastus
Reg.nr. 23902
Kuremaa mõisa saali ja saali kõrvalruumi sisekujundusprojekt. Töö nr. 2005-041.
Autor R.Pärnoja. TArtu juuli 2005

Tellija: AS Kobra Grupp
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
3144 30.06.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Kuremaa mõisa peahoone(reg.nr.23902) muinsuskaitse eritingimused Kuremaa mõisa peahoone ennistamiseks ja kohandamiseks. AS Restor. Robert Treufeldt
KKK nr 59 30.06.05