Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8616 28.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuremaa lossi (mõisa peahoone) seina osalise remont-restaureerimise kohta Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
3188 07.07.2005 projekti
kooskõlastus
Reg.nr. 23902
Kuremaa mõisa saali ja saali kõrvalruumi sisekujundusprojekt. Töö nr. 2005-041.
Autor R.Pärnoja. TArtu juuli 2005

Tellija: AS Kobra Grupp
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
3144 30.06.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Kuremaa mõisa peahoone(reg.nr.23902) muinsuskaitse eritingimused Kuremaa mõisa peahoone ennistamiseks ja kohandamiseks. AS Restor. Robert Treufeldt
KKK nr 59 30.06.05