Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39825 03.03.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
"Kuremaa mõisa peahoone katuse renoveerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne". Janar Tiidermann, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, 09.02.2021. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/983-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
39738 18.02.2021 uuringu tegevuskava „Kuremaa lossi peeglite saali siseviimistluskihtide uuringute kava“, Heli Tuksam ja Janne Randma, Kõrgem Kunstikool Pallas, 17.02.2021. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Muinsuskaitseameti dokumendiregister nr 1.1-7/394-1. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
37417 20.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa peahoone katuse restaureerimisprojekt. Põhiprojekt. Arhitekt Kristina Sepp ja ehitusinsener Külli Adoberg, MiHo OÜ, töö nr 20-2020, 20.02.2020-07.04.2020. Tellija: Jõgeva Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/220-3. 13.04.2020 tingimisi Kooskõlastus nr 2613592-3 ehitisregistris. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
34123 05.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kuremaa mõisa peahoone vestibüüli restaureerimistööde järelevalve aruanne. MÕISAPROJEKT OÜ, arhitekt Nele Rohtla, töö nr 18-02, 05.2018-28.11.2018, Tallinn, 2018. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
31582 23.01.2017 uuringute aruanne Kuremaa lossi fuajee seinaviimistluskihtide uuringute aruanne. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Koostaja: Tartu Kõrgem Kunstikool, Heli Tuksam. KKK 10.01.17 otsus. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
29895 11.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa peahoone vestibüüli sisekujunduse tööprojekt. Koostaja: Mõisaprojekt OÜ, Nele Rohtla, Karmen Riigov. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Kooskõlastatud MKA JVO juhataja asetäitja, RAO peaspetsialisti ja maakonna vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28693 24.11.2016 uuringu tegevuskava Kuremaa lossi fuajee seina viimistluskihtide uuringute kava. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28591 11.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Jõgeva vald Kuremaa Lossi 1. Kuremaa mõisa peahoone, reg-nr 23902. Soklikorruse lääneosa kohandamine muuseumiks ning peavestibüüli restaureerimine ja korrastamine. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja OÜ Vana Ehitus, kunstiajaloolane Robert Treufeldt. Tellija Jõgeva Vallavalitsus. Kooskõlastatud MKA KKK nr 337; 01.11.2016 otsusega. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
20023 09.04.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa peahoone akende tööjoonised. Koostaja Restauraatorprojekt OÜ, Merle Junolainen, Aarne Kann. Kuremaa, Jõgeva vald, Jõgevamaa. Töö nr 1220. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Märts 2013, Tallinn. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga.
Viide põhiprojektile: Kooskõlastus nr 10367, 12.11.2008, Osaühing Tartu Projekt,
Kuremaa mõisa restaureerimise 1. etapi projekteerimine. Põhiprojekt. Köide 1. Arhitektuurne osa ja tarindid. Tartu, juuni 2006.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15808 10.06.2011 projekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Kuremaa alevik. Arhitektuurimälestis Kuremaa mõisa peahoone keskkütte projekt. Tellija: Jõgeva Vallavalitsus, Koostaja: Aleks-Projekt OÜ, Alar Loigu. Töö nr 11g021. Tartu mai 2011.
Kooskõlastatud JLVO osakonnajuhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga 07.06.2011
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15579 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Tööprojekt
Töö nr 004/2011
Töö tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15575 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku bussijaama sademeveetorustik. Tööprojekt.
Töö nr 020/2011
Tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
10367 12.11.2008 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa restaureerimise 1. etapi projekteerimine. Põhiprojekt. Köide 1. Arhitektuurne osa ja tarindid. Tartu, juuni 2006. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
8616 28.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuremaa lossi (mõisa peahoone) seina osalise remont-restaureerimise kohta Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere