Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3144 30.06.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Kuremaa mõisa peahoone(reg.nr.23902) muinsuskaitse eritingimused Kuremaa mõisa peahoone ennistamiseks ja kohandamiseks. AS Restor. Robert Treufeldt
KKK nr 59 30.06.05
3188 07.07.2005 projekti
kooskõlastus
Reg.nr. 23902
Kuremaa mõisa saali ja saali kõrvalruumi sisekujundusprojekt. Töö nr. 2005-041.
Autor R.Pärnoja. TArtu juuli 2005

Tellija: AS Kobra Grupp
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
8616 28.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuremaa lossi (mõisa peahoone) seina osalise remont-restaureerimise kohta Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
10367 12.11.2008 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa restaureerimise 1. etapi projekteerimine. Põhiprojekt. Köide 1. Arhitektuurne osa ja tarindid. Tartu, juuni 2006. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15575 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku bussijaama sademeveetorustik. Tööprojekt.
Töö nr 020/2011
Tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15579 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Tööprojekt
Töö nr 004/2011
Töö tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15808 10.06.2011 projekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Kuremaa alevik. Arhitektuurimälestis Kuremaa mõisa peahoone keskkütte projekt. Tellija: Jõgeva Vallavalitsus, Koostaja: Aleks-Projekt OÜ, Alar Loigu. Töö nr 11g021. Tartu mai 2011.
Kooskõlastatud JLVO osakonnajuhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga 07.06.2011
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
20023 09.04.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa peahoone akende tööjoonised. Koostaja Restauraatorprojekt OÜ, Merle Junolainen, Aarne Kann. Kuremaa, Jõgeva vald, Jõgevamaa. Töö nr 1220. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Märts 2013, Tallinn. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga.
Viide põhiprojektile: Kooskõlastus nr 10367, 12.11.2008, Osaühing Tartu Projekt,
Kuremaa mõisa restaureerimise 1. etapi projekteerimine. Põhiprojekt. Köide 1. Arhitektuurne osa ja tarindid. Tartu, juuni 2006.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28591 11.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Jõgeva vald Kuremaa Lossi 1. Kuremaa mõisa peahoone, reg-nr 23902. Soklikorruse lääneosa kohandamine muuseumiks ning peavestibüüli restaureerimine ja korrastamine. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja OÜ Vana Ehitus, kunstiajaloolane Robert Treufeldt. Tellija Jõgeva Vallavalitsus. Kooskõlastatud MKA KKK nr 337; 01.11.2016 otsusega. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28693 24.11.2016 uuringu tegevuskava Kuremaa lossi fuajee seina viimistluskihtide uuringute kava. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere