Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37417 20.04.2020 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa peahoone katuse restaureerimisprojekt. Põhiprojekt. Arhitekt Kristina Sepp ja ehitusinsener Külli Adoberg, MiHo OÜ, töö nr 20-2020, 20.02.2020-07.04.2020. Tellija: Jõgeva Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/220-3. 13.04.2020 tingimisi Kooskõlastus nr 2613592-3 ehitisregistris. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
39738 18.02.2021 uuringu tegevuskava „Kuremaa lossi peeglite saali siseviimistluskihtide uuringute kava“, Heli Tuksam ja Janne Randma, Kõrgem Kunstikool Pallas, 17.02.2021. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Muinsuskaitseameti dokumendiregister nr 1.1-7/394-1. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
39825 03.03.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
"Kuremaa mõisa peahoone katuse renoveerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne". Janar Tiidermann, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, 09.02.2021. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/983-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
3144 30.06.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Kuremaa mõisa peahoone(reg.nr.23902) muinsuskaitse eritingimused Kuremaa mõisa peahoone ennistamiseks ja kohandamiseks. AS Restor. Robert Treufeldt
KKK nr 59 30.06.05
28591 11.11.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Jõgeva vald Kuremaa Lossi 1. Kuremaa mõisa peahoone, reg-nr 23902. Soklikorruse lääneosa kohandamine muuseumiks ning peavestibüüli restaureerimine ja korrastamine. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja OÜ Vana Ehitus, kunstiajaloolane Robert Treufeldt. Tellija Jõgeva Vallavalitsus. Kooskõlastatud MKA KKK nr 337; 01.11.2016 otsusega. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28693 24.11.2016 uuringu tegevuskava Kuremaa lossi fuajee seina viimistluskihtide uuringute kava. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
29895 11.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa peahoone vestibüüli sisekujunduse tööprojekt. Koostaja: Mõisaprojekt OÜ, Nele Rohtla, Karmen Riigov. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Kooskõlastatud MKA JVO juhataja asetäitja, RAO peaspetsialisti ja maakonna vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
31582 23.01.2017 uuringute aruanne Kuremaa lossi fuajee seinaviimistluskihtide uuringute aruanne. Tellija: SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus. Koostaja: Tartu Kõrgem Kunstikool, Heli Tuksam. KKK 10.01.17 otsus. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
34123 05.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kuremaa mõisa peahoone vestibüüli restaureerimistööde järelevalve aruanne. MÕISAPROJEKT OÜ, arhitekt Nele Rohtla, töö nr 18-02, 05.2018-28.11.2018, Tallinn, 2018. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
3188 07.07.2005 projekti
kooskõlastus
Reg.nr. 23902
Kuremaa mõisa saali ja saali kõrvalruumi sisekujundusprojekt. Töö nr. 2005-041.
Autor R.Pärnoja. TArtu juuli 2005

Tellija: AS Kobra Grupp
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk