Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29022 10.01.2017 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, IL3644 - Jõgeva-Varbevere fiidri rekonstrueerimine. IL3776 - Soomevere F1 rikete vähendamine. IL3777 - Soomevere F2 ja F3 rikete vähendamine. TÖÖPROJEKT. Projekteerimisülesanne nr 24068, 24188, 24189. Projekti koodid: IL3644, IL3776, IL3777. Töö nr: 224-16. Koostaja: ELTEL Networks AS; Tellija: Elektrilevi OÜ. Ehitustööd toimuvad järgmiste mälestiste alas / kaitsevööndis:
 reg.nr 23903 – Kuremaa mõisa park (ehitismälestis);
 reg.nr 23907 – Kuremaa mõisa tall (ehitismälestis);
 reg.nr 23910 – Kuremaa mõisa uus rehi (ehitismälestis);
 reg.nr 23913 – Kuremaa mõisa laut 2 (ehitismälestis);
 reg.nr 23914 – Kuremaa mõisa kaalukoda (ehitismälestis);
 reg.nr 23917 – Kuremaa mõisa moonakatemaja 3 (ehitismälestis).
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28328 30.09.2016 projekti
kooskõlastus
Avariiliste tööde põhiprojekt Kuremaa mõisa talli katusekandmiku kindlustamiseks. Koostaja: Edepol OÜ. Heaks kiidetud MKA LJVO juhataja, MKA ehitismälestiste peainspektori ja nõunikuguga 02.09.2015. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24502 05.03.2015 projektieelne
kooskõlastus
Kuremaa mõisa talli eluruumide osaline rekonstrueerimine. Seletuskiri, kooskõlastused, ehitusjoonised. Eelprojekt. Koostaja Toomas Põldmaa, Elle Kasemaa. Tellija: Kuremaa Tall MTÜ. Töö nr 0275. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15579 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Tööprojekt
Töö nr 004/2011
Töö tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15575 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku bussijaama sademeveetorustik. Tööprojekt.
Töö nr 020/2011
Tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit