Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35834 02.09.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Kuremaa alevik, Jõgeva vald. Kuremaa mõisa laut nr 2 (reg-nr 23913). Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimisprojekti koostamiseks.Töö nr MK-ET-1. Koostaja: Aatela Projekt OÜ, S. Raidvere. Tellija: Muinsuskaitseamet.
MUINSUSKAITSEAMETI KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 13. AUGUST 2019 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 410
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
29022 10.01.2017 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, IL3644 - Jõgeva-Varbevere fiidri rekonstrueerimine. IL3776 - Soomevere F1 rikete vähendamine. IL3777 - Soomevere F2 ja F3 rikete vähendamine. TÖÖPROJEKT. Projekteerimisülesanne nr 24068, 24188, 24189. Projekti koodid: IL3644, IL3776, IL3777. Töö nr: 224-16. Koostaja: ELTEL Networks AS; Tellija: Elektrilevi OÜ. Ehitustööd toimuvad järgmiste mälestiste alas / kaitsevööndis:
 reg.nr 23903 – Kuremaa mõisa park (ehitismälestis);
 reg.nr 23907 – Kuremaa mõisa tall (ehitismälestis);
 reg.nr 23910 – Kuremaa mõisa uus rehi (ehitismälestis);
 reg.nr 23913 – Kuremaa mõisa laut 2 (ehitismälestis);
 reg.nr 23914 – Kuremaa mõisa kaalukoda (ehitismälestis);
 reg.nr 23917 – Kuremaa mõisa moonakatemaja 3 (ehitismälestis).
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15579 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Tööprojekt
Töö nr 004/2011
Töö tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
15575 09.05.2011 projekti
kooskõlastus
Kuremaa aleviku bussijaama sademeveetorustik. Tööprojekt.
Töö nr 020/2011
Tellija Kuremaa Enveko AS
Projekti vaatasid läbi Sille Raidvere, Ilona Merzin, Tarvi Sits
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
12382 15.10.2009 projekti
kooskõlastus
Kuremaa mõisa laut 2. Katuse avariilisuse likvideerimine. Põhiprojekt. Tellija: Jõgeva Vallavalitsus. Mälestis nr 23913. Töö nr 09-21. Koostaja: Rändmeister OÜ, Ain Pihl. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere