Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26150 16.11.2015 tööprojekti
kooskõlastus
KTA väljakolimine ELA081 raames. TÖÖPROJEKT. Jõgevamaa, Jõgeva vald, Kurista küla. Tööd mälestisel Kurista mõisa park ja alleed, reg nr 23921. Tellija: AS Eesti Telekom, Endla 16, 15033 Tallinn. Projekteeris: Ericsson Eesti AS, Lea Toomet. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, ehitismälestiste peaspetsialisti ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
26102 06.11.2015 projekti
kooskõlastus
Kurista kapptelefonijaama liitumine elektrivõrguga. Jõgevamaa, Jõgeva vald, Kurista küla. TELLIJA: Elektrilevi OÜ. TÖÖPROJEKT. Projekteerija: LEONHARD WEISS ENERGY AS, Aro Kivisild. Nr LL1992. Tööd mälestisel Kurista mõisa park ja alleed, reg nr 23921. Kooskõlastatud MKA ehitismälestiste nõuniku, LJVO juhataja ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
25176 11.06.2015 projekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA081 Kärde-Jõgeva lõigu Jõgevamaal Jõgeva vallas ja Jõgeva linnas Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt, töö nr HT0148. Koostaja: Corle OÜ, Jevgeni Tjurikov. Tööd toimuvad mälestisel Vaimastvere mõisa park (reg nr: 23934).
Tööd toimuvad arheoloogiamälestise Asulakoht (reg nr: 9241)ja Kultusekivi (reg nr: 9243) ühises kaitsevööndis ning ehitismälestiste Vaimastvere mõisa park (reg nr: 23934), Vaimastvere mõisa ait (reg nr: 23933), ja ajaloomälestise Vabadussõja mälestusmärk (reg nr: 5828) ühises kaitsevööndis,
Ehitismälestiste Kurista mõisa park ja alleed (reg nr: 23921) ja Kurista mõisa tall-tõllakuur (reg nr: 23922) ühises kaitsevööndis.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24924 04.05.2015 projekti
kooskõlastus
TUGIMAANTEE NR 39 TARTU-JÕGEVA-ARAVETE
km 46,710-55,2 asuva Õuna-Vaimastvere remondi tehnilise projekti korrigeerimine
TEEDEEHITUSLIK OSA
KÖIDE I
Tellija: Maanteeameti lõuna regioon. Koostaja: Novarc Group OÜ, Vanemkonsultant Jaan Kaarnaväli, Osakonnajuhataja Taavi Sadam, Projektijuht Toomas Naelapää. Töö nr: 1177.
Tööd mälestisel ja kaitsevööndis: Asulakoht, arheoloogiamälestis reg nr 9241. Tööd järgmiste mälestiste kaitsevööndis: Vaimastvere mõisa park, ehitismälestis reg nr 23934, Vaimastvere mõisa ait, ehitismälestis reg nr 23933, Vabadussõja mälestusmärk, ajaloomälestis reg nr 5828, Kurista mõisa park ja alleed, reg nr 23921, Kurista mõisa tall-tõllakuur, reg nr 23922
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
18568 07.08.2012 projekti
kooskõlastus
Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa. Kurista küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Tellija: Kuremaa Enveko AS. Koostaja: Keskkond ja Partnerid OÜ, Mihkel Gross, Aivar Käis. Töö nr 050/2012. Tartu 2012. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga 07.08.12. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere