Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14112 05.08.2010 projekti
kooskõlastus
Laiuse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine.
Töö nr 2008-40.
Tellija: Jõgeva vallavalitsus.
Muinsuskaitseameti Tartu maakonna vaneminspektor, Reelika Niit
8902 10.03.2008 projekti
kooskõlastus
Laiuse kirik. Katuse restaureerimise põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
4255 23.03.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Laiuse kiriku muinsuskaitse eritingimused restaureerimis-remonttööde teostamiseks.
Reg.nr.23927
Töö nr.2005-082
Töö teostaja:ARC Projekt OÜ
Tellija: EELK Konsistoorium
KK protokoll 21.03.2006