Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32903 21.06.2018 uuringute aruanne Vissak, Rünno. 2016. Laiusevälja külas Laiuse oja setete eemaldamisega seoses 2016. a. teostatud arheoloogiline järelevalve. Aruanne. MTÜ AEG. Tartu. Tellija: Põllumajandusamet Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
20519 11.06.2013 projekti
kooskõlastus
Laiuse linnuse loodekülje väravaava kohal oleva ava konserveerimise muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Jõgevamaa, Jõgeva vald, Laiusevälja küla, Ordulinnuse (24804:001:0264)
Koostaja: Urmas Arike FIE, urmas.arike@mail.ee
Tellija: Jõgeva Vallavalitsus. 25 aprill 2013.
Kooskõlastatud MKA PJVO juhataja, peainspektoriga, nõunikuga ja Jõgevamaa vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17833 17.04.2012 projekti
kooskõlastus
Laiusevälja küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa. Laiuse linnuse varemed vallikraaviga. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt tantsulava paigaldamiseks ja vabaajaürituste platsi heakorrastamiseks. Tellija: Jõgeva Vallavalitsus, Koostaja: Raili Uustalu. Töö nr P-016/09. Jõgeva 2009. ET ja PR pikendamine (eelnev kooskõlastus nr 11347, 16.04.2009) Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11347 16.04.2009 projekti
kooskõlastus
Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, reg nr 23932, Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt tantsulava paigaldamiseks ja vabaajaürituste platsi heakorrastamiseks. Jõgeva 2009. Autor Raili Uustalu, viseerinud kontseptsiooni autor Urmas Arike. Töö nr P-016/09
Tellija: Jõgeva Vallavalitsus
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
10475 27.11.2008 projekti
kooskõlastus
Remondi tehniline projekt T-36 Jõgeva-Mustvee mnt km 11,962-25,658. Väljavõte projektist muinsuskaitselised obejktid projekteeritud teelõigu naabruses. OÜ Reaalprojekt. Projekteerija: K.Muru.
Tellija: Tartu Teedevalitsus
Töö nr V-12-05
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
4525 15.05.2006 tööde teostamise
aruanne
Laiuse ordulinnuse varemete ohustamine, müüriosade konserveerimistööd.
Muinsuskaitseline aruanne 2005.a.
Koostaja: Toivo Traksmaa
aprill,2006.a.
372 11.07.2002 uurimistööde
programm
Põhja- ja idamüüride konserveerimise programm. Arh. U.Arike, R. Vaiksoo. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhtaja, Ülo Puustak