Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29062 18.01.2017 projekti
kooskõlastus
Tugimaantee 36 Jõgeva-Mustvee km 33,7-38,91. Põhiprojekt. Töö number 2016-50. Koostaja: Roadplan OÜ, Priidu Kooskora, Indrek Kustavus. Tellija: Maanteeamet. Tööd osaliselt mälestise Mustvee kirik, reg nr 23936 kaitsevööndis. Jaanuar 2017, Tartu. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
26462 05.01.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
MUSTVEE KIRIK. Tartu 45, Mustvee linn, Jõgevamaa.
VÄLISUKSE RESTAUREERIMISE TEGEVUSKAVA.
Töö teostaja AS Tanel, E 394/2009. Vastutav spetsialist Tanel Kaur VS 800/2015.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
10420 20.11.2008 üldplaneering Jõgeva maakonna Mustvee linna üldplaneering. Töö nr 08698
Tellija: Mustvee Linnavalitsus, Koostaja: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, Koit Alekand, Tallinn 2008
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere