Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36127 11.10.2019 projekti
kooskõlastus
Tapiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond. Riigitee 14164 Lahavere-Jõeküla km 5,1-5,5 ja riigitee 14190 Kõpu-Tapiku km 11,3-11,56 asuva Tapiku ristmiku ümberehituse projekt. Põhiprojekt. 10.10.2019 töö nr 19026, koostaja: Roadplan OÜ, Indrek Oden, Priidu Kooskora, Kristel Liblik. Riigitee 14164 Lahavere-Jõeküla km 5,1-5,5 ja riigitee 14190 Kõpu-Tapiku km 11,3-11,56 asuva Tapiku ristmiku ümberehituse projekt. 0,4 kV välisvõrgu rekonstrueerimine. Põhiprojekt. 02.03.2019-10.10.2019 töö nr 04608-19 (TP0908), koostaja: Eltam OÜ, Mati Ivandi, Tellija Maanteeamet. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/3161-7. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
34762 29.03.2019 projekti
kooskõlastus
Jõgevamaal Põltsamaa vallas Tapiku külas Aru kinnistul hoone ruumide rekonstrueerimisprojekt. Elvi Korjus Kinnisvara FIE 20.12.2018-10.01.2019 töö nr 18704.
WD dokumendiregistri nr 5.1-17.6/2286-2
Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
33643 11.10.2018 projekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, Tapiku küla, Aru kinnistu vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Eelprojekt. Jüritoru OÜ 10.10.2018 töö nr VK-16-18. Ehitisregistri koodid: 221262459, 221262458. Tellija: Põltsamaa Vallavalitsus. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
30960 22.09.2017 projekti
kooskõlastus
PAJUSI VALD TAPIKU KÜLA, SEPAMÄE KINNISTU GARAAŽ-ABIHOONE
EELPROJEKT. Aadress: Pajusi vald Tapiku küla Jõgevamaa. Koostaja: Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ. Töö nr 020217.
Osaliselt Tapiku mõisa pargi alal ja kaitsevööndis.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
29471 14.07.2016 uuringute aruanne Tapiku kuivati Tapiku küla, Pajusi vald, Jõgevamaa. Aruanne. Ülevaatuse aeg: 28.04.2016. Koostaja: Virgo Eiche. Tapiku mõisa pargi kaitsevöönd. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
29470 14.07.2016 uuringute aruanne Tapiku ait-laut-kuur Tapiku küla, Pajusi vald, Jõgevamaa. Aruanne. Ülevaatuse aeg: 28.04.2016. Koostaja: Virgo Eiche. Tapiku mõisa pargi kaitsevöönd. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
26495 12.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Pajusi vald Tapiku küla. Tapiku mõisa park, reg-nr 23949. Muinsuskaitse eritingimused ja maastikuarhitektuurne projektlahendus osalises mahus pargi heakorrastamiseks. Põhiprojekt. Koostaja FIE Raili Uustalu, maastikuarhitekt. Tellija MTÜ Tapiku Mõis. Kooskõlastatud Kooskõlastuskomisjoni 15.12.2015 otsusega nr 315. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere