Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11539 15.05.2009 projekti
kooskõlastus
Luua Metsanduskooli õpilaskodu nr.3 rekonstrueerimine. Arhitektuurne osa.
Arhitekt Marina Orlovski, tellija Luua Metsanduskool. Töö nr 01/2009. Tartu 2009
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11556 18.05.2009 projekti
kooskõlastus
Luua Metsanduskooli söökla rekonstrueerimine. Luua küla, Palamuse vald, Jõgevamaa. Arhitektuurne osa. Arhitekt: Marina Orlovski. Töö nr 02/2009. Tartu 2009 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15164 17.02.2011 projekti
kooskõlastus
Luua Metsanduskooli õppehoone renoveerimine. Luua küla, Palamuse vald, Jõgevamaa. Arhitektuurne osa. Töö nr 15/2010. Hoone asub arhitektuurimälestisel Luua mõisa park ja alleed. Tellija: Luua Metsanduskool. Töövõtja: RTG Projektbüroo AS, Juhataja: Sander Nurk, projektijuht: Alar Peedo. Tartu 2011.
Kooskõlastatud LJVO osakonnajuhataja ja peainspektor Ilona Merziniga 08.02.2011.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15806 10.06.2011 projektieelne
kooskõlastus
Luua Metsanduskooli võimla katuse, põranda ja välis-seinte ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Eelprojekt. Arhitektuurne osa, konstruktiivne osa, küte ja ventilatsioon, elektrivarustus. Luua küla, Palamuse vald, Jõgevamaa. Tööd mälestisel Luua mõisa park, reg nr 23964. Tööd järgmiste mälestiste kaitsevööndis: Luua mõisa peahoone, Luua mõisa sepikoda, Luua mõisa kavaleridemaja. Tellija: Riigi Kinnisvara AS, Projekteerija: Arhitektuuribüroo FP OÜ. Töö nr 1290/11. Tallinn 2011.
Kooskõlastatud LJVO osakonnajuhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
16877 01.12.2011 projekti
kooskõlastus
Luua metsanduskooli klubi-söökla rekonstrueerimise põhiprojekt. Töö nr 2011-039. Tellija: Haridus-ja Teadusministeerium. Koostajad: O. Suuder, J. Kulasalu; J. Saar Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
22164 10.03.2014 tööprojekti
kooskõlastus
S285 HUAWEI AKTIIVKAPP, LIINIRAJATISE PAIGALDAMISE TÖÖPROJEKT. TÖÖ NR. 46000-06-14.
Luua küla, Palamuse vald, Jõgevamaa.
Tööd toimuvad järgmiste kultuurimälestiste ühises kaitsevööndis:
Reg.nr.23963 Luua mõisa peahoone
Reg.nr.23964 Luua mõisa park ja alleed
Reg.nr.23965 Luua mõisa kavaleridemaja
Reg.nr.23966 Luua mõisa sepikoda
Grupijuht: Margit Mätlik
Koostas: Hellar Okas
Kontrollis: Kristjan Ahtama
Tallinn, 2014.
Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, nõuniku ja maakonna vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
22638 20.05.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Huawei kapptelefonijaama elektriliitumine Luua küla, Palamuse vald, Jõgevamaa (LL1107) TÖÖPROJEKT. Koostaja: Empower Aktsiaselts, Indrek Lillemäe. Töö nr: 14586P Tellija : Elektrilevi OÜ Lõuna piirkond
Ehitismälestiste kaitsevööndis:
Luua mõisa peahoone (reg nr 23963)
Luua mõisa park ja alleed (reg nr 23964)
Luua mõisa kavaleridemaja (reg nr 23965)
Luua mõisa sepikoda (reg nr 23966)
Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti Restaureerimis- ja arendusosakonna peaspetsialisti, LJVO juhataja, ehitismälestiste nõuniku ja Jõgevamaa vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
33332 28.08.2018 projekti
kooskõlastus
Luua valgustatud jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt. Teedeehitus ja liikluskorraldus.
Koostaja: Palmpro OÜ
Tellija: Jõgeva vallavalitus
Töö nr: 168
Tartu 2018
Kooskõlastatu Järelevalve osakonna juhataja Peeter Norgi, peaspetsialist Merle Kinksi ja Järelevalve osakonna juhataja Reelika Niidu nõusolekul
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
35652 31.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
LUUA mõisapargi allee dendroloogiline inventeerimine, hoolduskava aastateks 2019-2029. Riigihanke nimetus: Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine Maanteeameti lõuna regioonis. Viitenr 198656
Koostaja: maastikuarhitekt Kati Niibo, Hüüp OÜ, töö nr 2019-20, Pärnu 2019, 17.07.2019. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.2/1592-1.
Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
36267 29.10.2019 projekti
kooskõlastus
Luua mõisa peahoone II korruse õpilaskoduks ümberehitamine. Arhitektuurne osa. Eelprojekt. Arhitekt Aiki Kama ja arhitekt Lauri Saar, Eesti Ehitusprojekt OÜ, töö nr EP-1908, 18.04.2019-21.10.2019. Tellija: Riigi Kinnisvara AS. Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 13.08.2019 koosoleku protokoll nr 410 (põhiprojekt). Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/692. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm