Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37682 20.05.2020 uuringute aruanne Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga (reg-nr 24002, ehitismälestis). Arhiivi- ja bibliograafia uuringud, ehitus- ja ehitise tarindite uuringud ringmüüri kohta käiguteede projekteerimiseks. Uuringute aruanne. Sille Raidvere, Aatela Projekt OÜ, 13.05.2020 töö nr U-1-2020. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/543-9. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
19105 29.10.2012 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II etapp. Projekteerimis-ehitustööd. Tööprojekt. Koostaja: OÜ Akvalius, Ott Ojaperv. Tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ. Töövõtja: AS Merko Infra, alltöövõtja: OÜ Akvalius. Töö nr VK-1211. Tartu 2012. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori, arheoloogia inspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
18615 16.08.2012 detailplaneering Põltsamaa linn, Tallinna mnt 1 Detaiplaneering. Tellija: AS Põltsamaa Felix. Koostaja: AB Harmin OÜ, Andres Mikker. Töö nr: 457/07. Tallinn, november 2011- juuli 2012. Muinsuskaitseameti 12.06.2012 KKK nr 229 otsus. Kinnitatud 19.06.12 MKA peadirektori poolt. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17137 16.01.2012 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn. Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine. Eelprojekt, I köide: hüdrotehniline osa. Koostajad, konsortsium: Eesti Veeprojekt, Sergei Ušanov, Raul Tihane. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus. Töö nr 18-11. Tartu, jaanuar 2012. Kooskõlastatud LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga 04.01.2012. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
16679 28.10.2011 tööprojekti
kooskõlastus
K5606, Jõgevamaa, Põltsamaa, Tallinna mnt 1, kliendihaldus. Tööprojekt, töö nr 47000-66-11, Tallinn 2011. Töö koostaja: Eltel Networks projekteerimise jaoskond, Nastasija Bulina. Tellija: Elion Ettevõtted AS.
Kooskõlastatud koos LJVO juhataja, arheoloogiamälestiste peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga 17.10.11
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
14402 29.09.2010 kooskõlastus Põltsamaa linnas, Lossi tn 2 asuva Põltsamaa Kristliku Jordani Koguduse hoone ventilatsiooni põhiprojekt. Seletuskiri ja joonised.
Tellija: Põltsamaa Kristliku Jordani Kogudus,
Koostaja: OÜ Tartu EKE Projekt, Töö nr E10602, Tartu, jaanuar 2010
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13561 07.05.2010 tööprojekti
kooskõlastus
põltsamaa linna paremkalda VK torustike tööprojekt. Tellija: Põltsamaa Varahaldus OÜ, töö nr 909-10 POL-1. Projekteerija: Anastassia Bukovskaja, Projektijuht: Kaupo Kaskla, Mai 2010, Tallinn. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere