Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13867 21.06.2010 detailplaneering Põltsamaa linn, Linnu tn 2 kinnistu. Detailplaneering koos lisadokumentidega. Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus, koostaja: OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt. Juhataja: A.Rand, Projekteerija: K.Keel. Töö nr T-023-10 A-132. Kuressaare 2010. KKK nr 180 otsus 08.06.2010. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13933 05.07.2010 projekti
kooskõlastus
AS Kitzinger Progressi tootmishoone laienduse ja büroohoone, Linnu tn 2, Põltsamaa, projekt. Tellija: AS Kitzinger Progress, Koostaja: AS Kuressaare ehitus, Peeter, Laidra. Töö nr 03-10 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
14577 01.11.2010 tööprojekti
kooskõlastus
ELA007, Mäo-Põltsamaa valguskaabel mikrotorustikus (Põltsamaa linn, muinsuskaitse all olev mälestise ala, Põltsamaa vana kiriku varemed, reg nr 9330) Tööprojekt. töö nr 36040-40-10. Jaoskonna juhataja: Haiti Jürmann, Koostaja: Jelena Raud. Eltel Networks projekteerimise jaoskond. Tallinn 2010 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
19105 29.10.2012 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II etapp. Projekteerimis-ehitustööd. Tööprojekt. Koostaja: OÜ Akvalius, Ott Ojaperv. Tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ. Töövõtja: AS Merko Infra, alltöövõtja: OÜ Akvalius. Töö nr VK-1211. Tartu 2012. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori, arheoloogia inspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
38080 15.07.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, PÕLTSAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISTÖÖDE PROJEKTEERIMINE. Tööprojekt. 02-20 I etapp (Põltsamaa linn, Laasme ja Pikknurme küla) 02_1-20 I etapi lisa (Põltsamaa linnas, Kesk tn, Lossihoov, Raamatukogu, Kultuurikeskus) 03-20 II etapp (Põltsamaa vald, Puurmani alevik). EST Networks OÜ 02.2020-14.07.2020, töö nr 02-20. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 09.06.2020 koosoleku protokoll nr 214. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1351-4. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm