Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38089 15.07.2020 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn. Pargi tn rekonstrueerimise põhiprojekt. Osa I teed. Osa II sademevee kanalisatsioon. P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 01.07.2020-14.07.2020, töö nr 20008. Tellija: Põltsamaa Vallavalitsus. Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 16.06.2020 koosoleku protokoll nr 215. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1448-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
38080 15.07.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, PÕLTSAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISTÖÖDE PROJEKTEERIMINE. Tööprojekt. 02-20 I etapp (Põltsamaa linn, Laasme ja Pikknurme küla) 02_1-20 I etapi lisa (Põltsamaa linnas, Kesk tn, Lossihoov, Raamatukogu, Kultuurikeskus) 03-20 II etapp (Põltsamaa vald, Puurmani alevik). EST Networks OÜ 02.2020-14.07.2020, töö nr 02-20. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 09.06.2020 koosoleku protokoll nr 214. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1351-4. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
37828 04.06.2020 uuringute aruanne Põltsamaa Lossi park. Puistu uuringu aruanne. Lossi tn 1, 1a, 1b, 3, 3a, Põltsamaa. Sulev Nurme, AB Artes Terrae OÜ, 20.05.2020-02.06.2020 töö nr 20014HI/KP2. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/542-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
37682 20.05.2020 uuringute aruanne Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga (reg-nr 24002, ehitismälestis). Arhiivi- ja bibliograafia uuringud, ehitus- ja ehitise tarindite uuringud ringmüüri kohta käiguteede projekteerimiseks. Uuringute aruanne. Sille Raidvere, Aatela Projekt OÜ, 13.05.2020 töö nr U-1-2020. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/543-9. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
24436 23.02.2015 projekti
kooskõlastus
HOOLDEKODU EHITUSPROJEKT
VILJANDI MNT 2B , PÕLTSAMAA LINN
EELPROJEKT. TÖÖ NR.031/13. PROJEKTEERIJA: FE ARHITEKTID OÜ
REG.KOOD 11199358, MTR EEP000564. SÜGISE TN 13, ARUKÜLA ALEVIK, RAASIKU VALD, HARJU MAAKOND, 75201
POSTIAADRESS:P.SÜDA TN.1 10118 TALLINN. VASTUTAV SPETSIALIST: HELI ERNESAKS, 5228229 HELI@FE.EE
PROJEKTEERIS: MARK FINK. TELLIJA: LÕUNA-EESTI HOOLDEKESKUS AS. REG. KOOD: 11230884.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24435 projekti
kooskõlastus
HOOLDEKODU EHITUSPROJEKT
VILJANDI MNT 2B , PÕLTSAMAA LINN
EELPROJEKT. TÖÖ NR.031/13. PROJEKTEERIJA: FE ARHITEKTID OÜ
REG.KOOD 11199358, MTR EEP000564. SÜGISE TN 13, ARUKÜLA ALEVIK, RAASIKU VALD, HARJU MAAKOND, 75201
POSTIAADRESS:P.SÜDA TN.1 10118 TALLINN. VASTUTAV SPETSIALIST: HELI ERNESAKS, 5228229 HELI@FE.EE
PROJEKTEERIS: MARK FINK. TELLIJA: LÕUNA-EESTI HOOLDEKESKUS AS. REG. KOOD: 11230884.
19105 29.10.2012 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II etapp. Projekteerimis-ehitustööd. Tööprojekt. Koostaja: OÜ Akvalius, Ott Ojaperv. Tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ. Töövõtja: AS Merko Infra, alltöövõtja: OÜ Akvalius. Töö nr VK-1211. Tartu 2012. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori, arheoloogia inspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17899 26.04.2012 projekti
kooskõlastus
Jehoova Tunnistajate kogudusehoone-päevakeskuse ehitusprojekt. Viljandi mnt 2a, Põltsamaa linn, Jõgevamaa. Ehitatav hoone asub Vana-Põltsamaa mõisa park, reg nr 24008, kaitsevööndis. Tellija Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit. Koostaja: OÜ Polyline, Riho Kaarna. Töö nr 004-12. Tallinn 01.04.2012. kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga 12.04.12. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17137 16.01.2012 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn. Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine. Eelprojekt, I köide: hüdrotehniline osa. Koostajad, konsortsium: Eesti Veeprojekt, Sergei Ušanov, Raul Tihane. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus. Töö nr 18-11. Tartu, jaanuar 2012. Kooskõlastatud LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga 04.01.2012. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
14430 04.10.2010 projekti
kooskõlastus
Lossi 5A, Põltsamaa linn Kohviku rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Tellija: Kurvi Kohvik OÜ, koostaja: Elvi Korjus. Töö nr 10279. 2010. Kooskõlastatud LJVO osakonnajuhataja ja peainspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere