Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2400 11.02.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringu eritingimused. Asukoht: Põltsamaa kesklinn
Koostas: arhitekt Raivo Mändmaa, Viljandi 2005.a.
Tellija: AS K&H
KKK protokoll nr.49, 08.02.05
2687 06.04.2005 kooskõlastus Ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneering.
Töö nr.04DP42, A-785. Planeerija Karin Bachmann, Tartu 2004.a.
Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus.
Kooskõlastuse protokoll nr.52,Tallinnas 22.03.2005.a.
7581 16.08.2007 kooskõlastus Vana-Põltsamaa mõisa pargi kõrghaljastuse avariiliste puude likvideerimine. Aluseks koostöös Looduskaitse spetsialistiga Artes Terrae poolt koostatud "Vana-Põltsamaa pargi puistu ülevaatuse akt" (26.07.2007). Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
7877 03.10.2007 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa, Vana-Põltsamaa mõisa pargi kõnniteede ehitus Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
10549 08.12.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Vana-Põltsamaa mõisa pargi (24008) kõnniteede rekonstrueerimine ja avariiliste puude likvideerimine.
Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus, Töövõtja: AS Vooremaa Teed, Projekteerija: Tiit Korn, K&H, Muinsuskaitse järelevalve: Gilmar Krzivets
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13561 07.05.2010 tööprojekti
kooskõlastus
põltsamaa linna paremkalda VK torustike tööprojekt. Tellija: Põltsamaa Varahaldus OÜ, töö nr 909-10 POL-1. Projekteerija: Anastassia Bukovskaja, Projektijuht: Kaupo Kaskla, Mai 2010, Tallinn. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
14430 04.10.2010 projekti
kooskõlastus
Lossi 5A, Põltsamaa linn Kohviku rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Tellija: Kurvi Kohvik OÜ, koostaja: Elvi Korjus. Töö nr 10279. 2010. Kooskõlastatud LJVO osakonnajuhataja ja peainspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17137 16.01.2012 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn. Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine. Eelprojekt, I köide: hüdrotehniline osa. Koostajad, konsortsium: Eesti Veeprojekt, Sergei Ušanov, Raul Tihane. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Tellija: Põltsamaa Linnavalitsus. Töö nr 18-11. Tartu, jaanuar 2012. Kooskõlastatud LJVO juhataja, peainspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga 04.01.2012. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17899 26.04.2012 projekti
kooskõlastus
Jehoova Tunnistajate kogudusehoone-päevakeskuse ehitusprojekt. Viljandi mnt 2a, Põltsamaa linn, Jõgevamaa. Ehitatav hoone asub Vana-Põltsamaa mõisa park, reg nr 24008, kaitsevööndis. Tellija Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit. Koostaja: OÜ Polyline, Riho Kaarna. Töö nr 004-12. Tallinn 01.04.2012. kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga 12.04.12. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
19105 29.10.2012 projekti
kooskõlastus
Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II etapp. Projekteerimis-ehitustööd. Tööprojekt. Koostaja: OÜ Akvalius, Ott Ojaperv. Tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ. Töövõtja: AS Merko Infra, alltöövõtja: OÜ Akvalius. Töö nr VK-1211. Tartu 2012. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori, arheoloogia inspektori ja Jõgevamaa vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere