Nr. Tüüp Pealkiri Saaja Antud
2400 muinsuskaitse
eritingimused
  11.02.2005
2687 kooskõlastus   AS K & H 06.04.2005
7581 kooskõlastus   Osaühing Põltsamaa Linnukasvatus 16.08.2007
7877 projekti
kooskõlastus
  AS K & H 03.10.2007
10549 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  08.12.2008
13561 tööprojekti
kooskõlastus
  AS Infragate Eesti 07.05.2010
14430 projekti
kooskõlastus
  Elvi Korjus Kinnisvara 04.10.2010
17137 projekti
kooskõlastus
  osaühing Eesti Veeprojekt 16.01.2012
17899 projekti
kooskõlastus
  Polyline OÜ 26.04.2012
19105 projekti
kooskõlastus
  AKVALIUS OÜ 29.10.2012
24436 projekti
kooskõlastus
  FE Arhitektid OÜ 23.02.2015
37682 uuringute aruanne   Aatela Projekt OÜ 20.05.2020
37828 uuringute aruanne   AB Artes Terrae OÜ 04.06.2020
38080 tööprojekti
kooskõlastus
  EST Networks OÜ 15.07.2020
38089 projekti
kooskõlastus
  P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 15.07.2020
39511 tööprojekti
kooskõlastus
  AS Connecto Eesti 18.01.2021
40171 uuringu tegevuskava   Arheox OÜ 13.04.2021
40357 tööprojekti
kooskõlastus
  EST Networks OÜ 05.05.2021
40519 uuringu tegevuskava   Osaühing Muinasprojekt 25.05.2021
40784 projekti
kooskõlastus
  P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 21.06.2021