Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37682 20.05.2020 uuringute aruanne Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga (reg-nr 24002, ehitismälestis). Arhiivi- ja bibliograafia uuringud, ehitus- ja ehitise tarindite uuringud ringmüüri kohta käiguteede projekteerimiseks. Uuringute aruanne. Sille Raidvere, Aatela Projekt OÜ, 13.05.2020 töö nr U-1-2020. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/543-9. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
37828 04.06.2020 uuringute aruanne Põltsamaa Lossi park. Puistu uuringu aruanne. Lossi tn 1, 1a, 1b, 3, 3a, Põltsamaa. Sulev Nurme, AB Artes Terrae OÜ, 20.05.2020-02.06.2020 töö nr 20014HI/KP2. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/542-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
38080 15.07.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, PÕLTSAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISTÖÖDE PROJEKTEERIMINE. Tööprojekt. 02-20 I etapp (Põltsamaa linn, Laasme ja Pikknurme küla) 02_1-20 I etapi lisa (Põltsamaa linnas, Kesk tn, Lossihoov, Raamatukogu, Kultuurikeskus) 03-20 II etapp (Põltsamaa vald, Puurmani alevik). EST Networks OÜ 02.2020-14.07.2020, töö nr 02-20. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 09.06.2020 koosoleku protokoll nr 214. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1351-4. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
38089 15.07.2020 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn. Pargi tn rekonstrueerimise põhiprojekt. Osa I teed. Osa II sademevee kanalisatsioon. P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 01.07.2020-14.07.2020, töö nr 20008. Tellija: Põltsamaa Vallavalitsus. Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 16.06.2020 koosoleku protokoll nr 215. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1448-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
39511 18.01.2021 tööprojekti
kooskõlastus
Põltsamaa linn III fiidri rekonstrueerimine. Tööprojekt. Connecto Eesti AS 27.08.2020-29.12.2020, töö nr IL5062. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/2925-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
40171 13.04.2021 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. 2021. Arheoloogilise jälgimise programm. Põltsamaa kirik (reg nr 24003), linnuse varemed vallikraaviga (reg nr 24002), linnuse kultuurkiht (reg nr 9334). Põltsamaa linn (Lossi tn, Viljandi mnt, Tallinna mnt). Arheox OÜ. Tallinn.
https://register.muinas.ee/ftp/Arheoloogia_UK/2021/Jogevamaa-Poltsamaa_linnus-9334jt_UK-2021_Arheox_jlg.pdf
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
40357 05.05.2021 tööprojekti
kooskõlastus
Põltsamaa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (töö nr 02_1-20). III osa: Enefit Connect 0,4kV ja side õhuliinide osaline asendamine Allika ja Lossi tn. Tööprojekt 02-21. EST Networks OÜ, 03.2021-27.04.2021. Muinsuskaitseameti arheoloogiakomisjoni 09.06.2020 koosoleku protokoll nr 214. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr-d 5.1-17.6/392-1, 1.1-7/1133-1, 1.1-7/1133-2, 1.1-7/2925-2 ja 1.1-7/1351-4…1.1-7/1351-10. Ehitusteatise nr-d 2111201/11009, 2011201/29818 ja 2011201/16344. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
40519 25.05.2021 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. 2021. Arheoloogiliste uuringute kava. Põltsamaa Viljandi maantee ja Lossi tänava rekonstrueerimisel 2021.a. Muinasprojekt OÜ. 25.05.2021. Link: https://register.muinas.ee/ftp/Arheoloogia_UK/2021/Jogevamaa-Poltsamaa_linnus-9334jt_UK-2021-2_KrautA_jlg.pdf Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
40784 21.06.2021 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn Viljandi maantee – Lossi tänava ning Tartu maantee lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt. Tiit Korn, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 07.12.2018-18.06.2021, töö nr PP18002. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr-d 5.1-17.6/2683-7 ja 1.1-7/1643-1. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
2400 11.02.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringu eritingimused. Asukoht: Põltsamaa kesklinn
Koostas: arhitekt Raivo Mändmaa, Viljandi 2005.a.
Tellija: AS K&H
KKK protokoll nr.49, 08.02.05