Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38836 28.10.2020 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Põltsamaa linn, Tallinna mnt 4a sideühendus, tööprojekt. Asta Jõeluht, Kirjanurk OÜ, töö nr 4398P, 09.10.2020-26.10.2020. Muinsuskaitseameti arheoloogiakomisjoni 20.10.2020 koosoleku protokoll nr 227. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/1031-1. Ehitusteatis nr 2011201/26405. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
38579 28.09.2020 uuringu tegevuskava Udam, Sven. Uuringukava. Arheoloogiline järelevalve Tallinna mnt 4a, Põltsamaa linn. Tõrvajõe OÜ. 24.09.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38256 12.08.2020 projekti
kooskõlastus
Projekt nr: 499. Päikesepaneelide süsteem elektrienergia tootmiseks. Viljandi mnt 2, Põltsamaa, Jõgeva maakond. Põhiprojekt. Energogen OÜ, 31.07.2020. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/291. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
38080 15.07.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Põltsamaa vald, PÕLTSAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISTÖÖDE PROJEKTEERIMINE. Tööprojekt. 02-20 I etapp (Põltsamaa linn, Laasme ja Pikknurme küla) 02_1-20 I etapi lisa (Põltsamaa linnas, Kesk tn, Lossihoov, Raamatukogu, Kultuurikeskus) 03-20 II etapp (Põltsamaa vald, Puurmani alevik). EST Networks OÜ 02.2020-14.07.2020, töö nr 02-20. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 09.06.2020 koosoleku protokoll nr 214. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1351-4. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
37828 04.06.2020 uuringute aruanne Põltsamaa Lossi park. Puistu uuringu aruanne. Lossi tn 1, 1a, 1b, 3, 3a, Põltsamaa. Sulev Nurme, AB Artes Terrae OÜ, 20.05.2020-02.06.2020 töö nr 20014HI/KP2. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/542-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
37682 20.05.2020 uuringute aruanne Põltsamaa linnuse varemed vallikraaviga (reg-nr 24002, ehitismälestis). Arhiivi- ja bibliograafia uuringud, ehitus- ja ehitise tarindite uuringud ringmüüri kohta käiguteede projekteerimiseks. Uuringute aruanne. Sille Raidvere, Aatela Projekt OÜ, 13.05.2020 töö nr U-1-2020. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/543-9. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
36996 21.02.2020 detailplaneering Põltsamaa linnas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a kinnistute ning lähiala detailplaneering. Jaana Veskimeister, Hendrikson & Ko OÜ projektijuht-planeerija, ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, 30.01.2020-03.02.2020 töö nr 19003467.
Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/2722-6.
Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
36783 14.01.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Põltsamaa linnas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Hendrikson & Ko OÜ, maastikuarhitekt Merlin Kalle, okt, 2019-14.01.2020 töö nr 19003467.
Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 28.10.2019 e-koosoleku protokoll nr 189.
Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 03.12.2019 koosoleku protokoll nr 418.
Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/2722-5.
Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
36558 05.12.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2019. Arheoloogiline eeluuring Põltsamaa Tallinna mnt 4a / Viljandi mnt 1 kinnistutel. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. Tartu. Tellija: AS RRLektus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36496 28.11.2019 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Põltsamaal Tallinna mnt. 4a/Viljandi mnt 1 kinnistutel. Uuringu tegevuskava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 18.11.19 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas