Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39278 16.12.2020 projekti
kooskõlastus
Abihoone nr 114010070 ümberehituse eelprojekt. Adelais Projekt OÜ 06.11.2020-07.12.2020, töö nr 36-20-EP. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/1143-1. Ehitusteatis nr 2011201/29015. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
35651 31.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
LUSTIVERE mõisapargi allee dendroloogiline inventeerimine, hoolduskava aastateks 2019-2029. Riigihanke nimetus: Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine Maanteeameti lõuna regioonis. Viitenr 198656
Koostaja: maastikuarhitekt Kati Niibo, Hüüp OÜ, töö nr 2019-19, Pärnu 2019, 17.07.2019. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/2925-2.
Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
35412 26.06.2019 projekti
kooskõlastus
ELA120 (Sulustvere Tele2 VS) mikrotorustikus fiiberoptiline sidekaabel. Tööprojekt. sideprojekt OÜ, töö nr E1919, 06.05.2019-26.06.2019. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/407-1. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
31429 27.11.2017 projekti
kooskõlastus
Lustivere mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt. Lustivere mõisa park, reg-nr 24026. Koostaja AB Artes Terrae OÜ, projekti juht volitatud maastikuarhitekt Heiki Kalberg, maastikuarhitekt Tanel Breede, vastutav spetsialist ehitusinsener Mart Hiob. Tellija Põltsamaa Vallavalitsus. KKK nr 365, 24.10.2017. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
31428 27.11.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lustivere mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Lustivere mõisa park, reg-nr 24026. Koostaja AB Artes Terrae OÜ, projekti juht volitatud maastikuarhitekt Heiki Kalberg, maastikuarhitekt Tanel Breede. Tellija Põltsamaa Vallavalitsus. KKK nr 365, 24.10.2017. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24727 13.04.2015 projekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA081 PIKKNURME - LUSTIVERE LÕIGU
JÕGEVAMAAL PUURMANI JA PÕLTSAMAA VALDADES NING PÕLTSAMAA LINNAS
MIKROTORUSÜSTEEMI JA FIIBEROPTILISTE SIDEKAABLITE PAIGALDUSE
TÖÖPROJEKT. TÖÖ NR: HT0148. EKS NR: 001
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, reg nr: 90010094
Projekteerija : CORLE OÜ, Reg. kood : 11270435
Koostajad: Jevgeni Tjurikov
Anti Salura
Tööd toimuvad:
- mälestisel Lustivere mõisa park (reg nr 24026)
- järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis:
Lustivere mõisa peahoone (reg nr 24025), Lustivere mõisa park (reg nr 24026), Lustivere mõisa piirdemüürid ja väravapostid (reg nr 24027), Lustivere mõisa valitsejamaja (reg nr 24028), Lustivere mõisa ait (reg nr 24029), Lustivere mõisa tall-tõllakuur (reg nr 24030), Lustivere mõisa aednikumaja-kasvuhoone (reg nr 24031), Lustivere mõisa aedniku riistakuur (reg nr 24032), Lustivere mõisa pargimaja (reg nr 24033), Lustivere mõisa teenijatemaja (reg nr 24034), Lustivere mõisa meierei (reg nr 24035), Lustivere mõisa sepikoda (reg nr 24036), Lustivere mõisa «väike härrastemaja» (reg nr 24037) ning II maailmasõjas hukkunute ühishaud (reg nr 5857);
- Arheoloogiamälestisel Kalmistu (reg nr 9341) ning selle kaitsevööndis;
- Arheoloogiamälestise Asulakoht (reg nr 9336) ja Kultusekivi (reg nr 9338) kaitsevööndite vahetus läheduses;
- Arheoloogiamälestise Kivikalme "Kirikuase" (reg nr 9342) kaitsevööndist ligikaudu 90m kaugusel.
Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 50, 30.03.2015 otsuse kohaselt, Muinsuskaitseameti LJVO juhataja, ehitusmälestiste nõuniku ja Jõgevamaa vaneminspektori otsusega.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
23250 19.08.2014 tööprojekti
kooskõlastus
PÕLTSAMAA VALD, JÕGEVAMAA
Põltsamaa valla asulate ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonirajatised
1.osa Kamari ja Lustivere
EHITUSPROJEKT.
Juhataja: Toomas Kooskora, Projektijuht: Priit Tamm, Projekteerijad: Triin Käi, Triinu Kooskora, Maarika Muuli, Priit Tamm.
Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ. Töö nr. 07-14. Staadium: tööprojekt.
Ehitustööd mälestisel reg nr 24026
Ehitustööd järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis reg nr: 24025-
24037 ning mälestise kaitsevööndis reg nr 9347. Tartu 2014.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
18465 16.07.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Põltsamaa, kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Torustikud, projekteerimis-ehitustööd.
Töö nr VK-1203-1
Tellija: OÜ Põltsamaa Vallasvara
Kooskõlastatud koos Sille Raidvere ja Ilona Merzin'iga
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
17834 17.04.2012 projekti
kooskõlastus
Joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööd. Puurkaev-pumplad. Põltsamaa vald, köide - 05 Lustivere. Tööprojekt. Tellija: Põltsamaa Vallavara OÜ, Koostaja: Arco Ehitus OÜ, Saaremaa osakond, Taimar Viljus. Tööd mälestistel: reg nr 9347 ja 24026. Tööd järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis: 24025-24037. Töö nr 0212. Kooskõlastatud MKA LJVO juhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga 12.04.2012 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
16000 11.07.2011 kooskõlastus Riigimaantee nr 14172
Põltsamaa-Lustivere-Pudivere km 5,05-5,51 äärse
jalgratta- ja jalgtee ehituse tööprojekt
TELLIJA: Maanteeameti lõuna regioon
TÖÖ: 23-11-TP
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi