Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39502 14.01.2021 projekti
kooskõlastus
Allikmäe 20 kW päikeseelektrijaam. Põhiprojekt. Electrical Systems OÜ 08.01.2021-09.01.2021, töö nr 2040. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/1320-1. Ehitusteatis nr 2011201/33181. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
36561 05.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Võisiku mõisa Bockide perekonnakalmistu piirdemüür (reg nr 24047) kattekivide vahetuse järelevalve aruanne, oktoober 2018. Gilmar Krživets, Mott Teenused OÜ. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 1.1-7/1387-2. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm