Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34995 02.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Voore küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt
Töö nr: 991/2019
Tellija: Emajõe Veevärk AS
Projekteerija: Wesico Project OÜ
Tartu 2019
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
30677 21.08.2017 projekti
kooskõlastus
Saare-Torma fiidri rekonstrueerimine, Voore küla, Saare vald, Jõgevamaa. Töö nr IL4677. Koostaja: Stromtec OÜ, Tarmo Tiits. Tööd mälestise Roela mõisa park ja alleed kaitsevööndis. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
16251 17.08.2011 projekti
kooskõlastus
Mnt nr 14115 Voore- Levala km 0,0-0,6 ja mnt nr 14133 Palamuse- Veia- Otsa km 11,8-11,9. Voore küla, Saare vald, Jõgeva maakond. Jalgratta- ja jalgtee ehituse projekt. Tellija: Maanteeamet Lõuna regioon, Koostaja: Reaalprojekt, Andri Põrk. Töö nr T02-11. Tallinn, mai 2011.
Kooskõlastatud LJVO osakonna juhatajaga, peainspektoriga ja maakonna vaneminspektoriga 29.06.2011
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere