Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34995 02.05.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Voore küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt
Töö nr: 991/2019
Tellija: Emajõe Veevärk AS
Projekteerija: Wesico Project OÜ
Tartu 2019
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
10381 13.11.2008 tööde teostamise
aruanne
Jõgevamaal, Saare vallas, Voore külas asuva Roela mõisa moonakatemaja (reg nr 24059) katusekatte asendamise tööde aruanne Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
3726 21.11.2005 kooskõlastus Roela mõisa moonakatemaja (reg.nr.24059) katusekonstruktsioonide inseneriuuringud.
Tartu, oktoober 2005
Vastutav spetsialist:arhitekt Anu Kulbach
Tellija:Maimu Mihkels
Protokoll:nr.67, 15.11.05
3725 21.11.2005 projekti
kooskõlastus
Roela mõisa moonakatemaja (reg.nr.24059) katuse remont-restaureerimise projekt.
Tartu, oktoober 2005
Koostas:arhitekt Anu Kulbach
Tellija:Maimu Mihkels
Protokoll nr.67, 15.11.05
3673 09.11.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused katuse remont-restaureerimistöödeks.
Roela mõisa moonakatemaja (reg.nr.24059)
Koostas:arhitekst Anu Kulbach
Tellija:Maimu Mihkels
Tartu, oktoober 2005
Protokoll nr.66, 02.11.05