Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29466 14.03.2017 projekti
kooskõlastus
Kärplaste maja ehitusprojekt. Elistvere loomapark. Loomapargi, Elistvere küla, Tabivere vald, Jõgevamaa. Mälestised: reg nr 24061 Elistvere mõisa park, reg nr 24062 Elistvere mõisa valitsejamaja varemed. Koostaja NEED Arhitektid OÜ, Mikk Pärdi. Kooskõlas Elistvere mõisa pargi projektiga, Artes Terrae OÜ, kooskõlastus nr 16819. Tellija: RMK. Kooskõlastatud MKA ehitismälestiste peaspetsialisti, JVO juhataja asetäitja ja maakonna vaneminspektoriga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
19299 26.11.2012 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Elistvere küla. Karoliina kohviku rekonstrueerimise ehitusprojekt. Põhiprojekt. Töö nr EP 52/2012. Koostaja: EBG OÜ, Kristo Karja, Marten Karise. Tellija: Praepoiss OÜ. Kinnistu omanik: Tempos Grupp OÜ. Tartu, 2012. Tööd mälestiste reg nr 24062, 24061, 24060 kaitsevööndis.
Kooskõlastatud Muinsuskaitseameti LJVO juhataja, peainspektori ja maakonna vaneminspektoriga.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
18483 20.07.2012 projekti
kooskõlastus
Maantee nr 14209 Tabivere-Uhmardu km 0,0-6,1 asuva Tabivere-Elistvere lõigu remondi tehniline projekt.
Töö nr 10400-0063
Tellija: Maanteeameti Lõuna regioon
Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Reelika Niit
12579 18.11.2009 projekti
kooskõlastus
Elistvere mõisa aida, Elistvere mõisa pargi, Elistvere mõisa valitsejamaja varemed arhitektuurimälestiste kaitsevööndis asuva Riigi Metsamajanduse Keskuse Elistvere loomapargi väravamaja-teabepunkti põhiprojekt, arhitektuur-ehituslik osa, seletuskiri ja joonised.
Tellija RMK. Teostaja OÜ Tartu EKE Projekt. Projektijuht Raimond Green. Tähis: E 08012. Tartus detsember 2008
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
5836 11.12.2006 projekti
kooskõlastus
Elistvere mõisa valitsejamaja varemete konserveerimise projekt (arhitektuurne põhiprojekt)
Koostas: Anu Kulbach
Tellija: MTÜ Eesti Metsaselts
Tartu, november 2006
KKK protokoll nr.94, 06.12.06
5833 08.12.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Elistvere mõisa valitsejamaja varemed, reg.nr.24062
Muinsuskaitse eritingimused varemete konserveerimiseks.
Koostas:Arhitekt Anu Kulbach
Tellija: MTÜ Eesti Metsaselts
Tartu, november 2006.a.
KKK nr.