Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35144 21.05.2019 projekti
kooskõlastus
PASSIIVSE ELEKTROONILISE SIDE JUURDEPÄÄSUVÕRGU RAJAMINE, eelprojekt, MAARJA-MAGDALEENA KÜLA, TARTU VALD, TARTUMAA.
Arheoloogiamälestiste kooskõlastamise komisjoni protokolli 174 alusel on edastatud parandusettepanekud ning need on arvesse võetud.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
28460 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA099 Maarja-Magdaleena – Tartu lõigu Jõgevamaal Tabivere vallas ning Tartumaal Vara ja Tartu valdades mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
27119 12.04.2016 projekti
kooskõlastus
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena kiriku ristmiku valgustuse põhiprojekt. Koostaja: Line Engineering OÜ, Enn Kippasto. Tellija : Maanteeamet, lõuna regioon. Töö nr.: EL1610. Kooskõlastatud MKA PJVO juhataja, Jõgevamaa vaneminspektori, peaspetsialisti ja ehitusmälestiste nõunikuga. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
26882 11.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA099
Sadala-Torma-Maarja-Magdaleena lõigu Jõgevamaal Torma, Saare ja Tabivere valdades. Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt. Koostaja: Corle OÜ, Anti Salura.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
23083 21.07.2014 tööde teostamise
aruanne
MAARJA- MAGDALEENA KIRIKU PÕHJAUKSE RESTAUREERIMINE.
Töö teostaja: AS Tanel
Puiestee 128 Tartu 50604
MK tegevusluba E394/2009
Vastutav spetsialist: Rein Kalberg
Aardla 132 - 49
VS 390/2009
Töö tellija: EELK Tabivere Maarja- Magdaleena kogudus
Objekt: Maarja-Magdaleena kirik
Jõgeva maakond, Tabivere vald, Maarja-Magdaleena küla,
Kiriku tee 18// Maarja kirikumaa
Mälestise reg. nr. 24066
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
15027 20.01.2010 tööde teostamise
aruanne
Maarja-Magdaleena kiriku (reg nr 24066) katuse restaureerimine. Tellija: EELK Maarja-Magdaleena Kogudus, Tabivere vald, Jõgevamaa. Projekteerija: OÜ Rändmeister. Peatöövõtja: AS Tanel. Tartus, detsember 2009 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13421 14.04.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Maarja-Magdaleena kirik. Katuse remont-restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Anu Kulbach
Tellija: EELK Maarja-Magdaleena Kogudus
Tartu, veebruar 2010
Peadirektori asetäitja-arendusdirektor, Tarvi Sits
12971 28.01.2010 projekti
kooskõlastus
Maarja-Magdaleena kirik. Hoone interjööri remont-restaureerimistööde põhiprojekt. Tellija EELK Maarja-Magdaleena Kogudus. Projekti koostaja ja vastutav spetsialist Anu Kulbach. Tartu, september 2009. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
12970 28.01.2010 uuringute aruanne Maarja-Magdaleena kirik. Värviuuringute aruanne hoone interjööri remont-restaureerimistöödeks. Tellija: EELK Maarja-Magdaleena Kogudus. Vastutav spetsialist Anu Kulbach, Tartu, juuli 2009. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
12286 23.09.2009 kooskõlastus Maarja-Magdaleena kirik. Vihmaveetorude paigaldamine (tööde kirjeldus)
Koostaja: Anu Kulbach, OÜ Ehitusmaa, Tellija: EELK Maarja-Magdaleena Kogudus.
Tartu, september 2009
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere