Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35105 16.05.2019 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 9449) ja Torma mõisa valitsejamaja (reg nr 24076) muinsuskaitsealad
Pargi tn 9/Pargi tn. Arheox OÜ. Tallinn, 2019
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33425 11.09.2018 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest eeluuringust Torma mõisa valitsejamaja juures ja Torma asulakoha kaitsevööndis 2018. aastal. Arheoh OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Jaagor Grupp Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33242 17.08.2018 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres; Bernotas, Rivo. Arheoloogilise uuringu programm. Torma mõisa valitsejamaja (reg nr 24076) ja arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 9449) muinsuskaitsealad. Pargi tn 9, Torma alevik. Arheox OÜ. Tallinn, 2018. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32188 19.03.2018 projekti
kooskõlastus
Torma mõisa valitsejamaja restaureerimine. Tehnosüsteemid, välisvõrgud. Projektide tellija: ARC Projekt OÜ, Tähtvere 4, Tartu.
1) Torma mõisa valitsejamaja Pargi 9, Torma alevik, Torma vald, Jõgevamaa. Hooneautomaatika. Põhiprojekt. Koostaja OÜ Seelion, Jan Suuvere.
2) Torma mõisa valitsejamaja Pargi 9, Torma alevik, Torma vald, Jõgevamaa. Telekommunikatsiooni välisühendus. Põhiprojekt. Koostaja OÜ Seelion, Jan Suuvere.
3) Torma mõisa valitsejamaja Pargi 9, Torma alevik, Torma vald, Jõgevamaa. Nõrkvoolu paigaldis. Põhiprojekt. Koostaja OÜ Seelion, Jan Suuvere.
4) Torma mõisa valitsejamaja restaureerimine. Elektripaigaldis. Põhiprojekt. Koostaja OÜ NORTES-i, J. Koiduaru.
5) Torma mõisa valitsejamaja restaureerimine. VK Välisvõrgud, veevarustus, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon. Põhiprojekt. Koostaja OÜ PAKRUM, A.Veisman.
Kooskõlastatud Arheoloogia komisjoni nr 140 protokolliga 08.03.18 ning KKK vähendatud komisjoniga 16.03.18.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
31679 27.12.2017 projekti
kooskõlastus
Torma mõisa valitsejamaja restaureerimine ja ümberehitamine. Põhiprojekt. Konstruktsioonid. Koostaja: ARC Projekt OÜ, Projektijuht J.Kulasalu, Konstruktor Ü. Taimre, Vastutav spetsialist, ehitusinsener M. Salus. Töö nr 2017-014. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
31678 27.12.2017 projekti
kooskõlastus
Torma mõisa valitsejamaja restaureerimine ja ümberehitamine. Põhiprojekt. Arhitektuur. Projektijuht J. Kulasalu. Arhitekt, vastutav spetsialist S. Laanemaa. Töö nr 2017-014. Tellija: Torma Vallavalitsus. 2017. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
30642 15.08.2017 projekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Torma vald, Mustvee – Torma fiidri rekonstrueerimine. Koostaja: OÜ Kirjanurk, tellija: Elektrilevi OÜ. Töö nr 1007E. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
29712 18.04.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Torma mõisa valitsejamaja, reg-nr 24076. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimisprojekti koostamiseks ning hooldekoduna kasutuselevõtuks. Koostaja Pärn Projekt OÜ, Kalev Pärn. Tellija Torma Vallavalitsus. KKK nr 350, 04.04.2017 otsusega. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
26882 11.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA099
Sadala-Torma-Maarja-Magdaleena lõigu Jõgevamaal Torma, Saare ja Tabivere valdades. Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt. Koostaja: Corle OÜ, Anti Salura.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24596 23.03.2015 projekti
kooskõlastus
Rauduks OÜ tootmishoone ehitusprojekt. Koostaja Kuubik Projekt OÜ, Margus Saarme, vastutav spetsialist: Preet Russak. Staadium: Eelprojekt. Tellija: Rauduks OÜ. Töö nr 1410. Tartu 2014. Aadress: Laoplatsi, Torma alevik, Jõgevamaa. Tööd arheoloogiamälestisel Asulakoht, reg nr 9449 ja kaitsevööndis ja järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis: reg nr 24074-24090. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere