Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34096 03.12.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Torni välisukse remont (lääneportaal), 2018. HASPO OÜ, Ideemaa OÜ Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
23442 22.09.2014 projekti
kooskõlastus
EELK Torma kiriku katuste ja tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt.
Tellija EELK Torma Kogudus. Koostaja: Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl. Töö nr 11-17. 2011.
KKK nr 226, 02.05.2012 otsusega.
Pikendus 22.09.2014
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
18103 28.05.2012 projekti
kooskõlastus
EELK Torma kiriku katuste ja tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt.
Tellija EELK Torma Kogudus. Koostaja: Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl. Töö nr 11-17. 2011.
KKK nr 226, 02.05.2012 otsusega.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
5995 08.01.2007 kooskõlastus Torma kiriku katuse ja tornkiivri tehnilise seisukorra ülevaatus.
Koostas:Juhan Kilumets
Tellija:Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver