Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35790 27.08.2019 tööde teostamise
aruanne
Restaureerimistööde aruanne (WD 5.1-17.8/35) 27.08.2019 Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
33071 17.07.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kuus ikooni kappraamistuses. Konserveerimistööd hõlmavad nii ikoone kui ka raamistust. Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp