Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37187 20.03.2020 välisvalgustuse
projekt
Saku valla välisvalgustuse rekonstrueerimise tööprojekt. Hepta Group Energy OÜ, töö nr 19-559
WD 5.1-17.6/26
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
38097 16.07.2020 projekti
kooskõlastus
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise eelprojekt. Töö nr VT1157
WD 5.1-17.6/715
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
39032 25.11.2020 tööde teostamise
aruanne
Anu Rank-Soansi pannoo konserveerimistööd terviku eksponeerimise eesmärgil, aruanne kooskõlastatud 25.11.2020. Kunstipärandi nõunik, Janika Turu
21477 01.11.2013 projekti
kooskõlastus
Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond. Kurtna paisjärvede korrastamise eelprojekt. Linnukasvatuse Katsejaama keskusehoone koos säilinud originaalsisustusega ja ansambli osana kujundatud maastikuga, reg nr 24652 kaitsevöönd. Koostaja: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Tellija: Saku Vallavalitsus.
Kooskõlastan M. Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
31103 11.10.2017 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Saku vald, Kurtna küla, Keskuse tee 12. Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama keskusehoone koos säilinud originaalsisustusega ja ansambli osana kujundatud maastikuga, reg nr 24652. Kurtna küla ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimine. Põhiprojekt. Koostaja: AS Infragate Eesti. Projekti Tellija: AS Saku Maja.
Kooskõlastan P. Norki nõusolekul. MKA tingimused seletuskirja sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
35021 07.05.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava WD 5.1-17.2/25 (07.05.2019) Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
961 17.12.2003 projekti
kooskõlastus
Laohoone muuseumiks ümberehitusprojekt. Tehniline projekt. Koost. Arhitekt Heli Sööt FIE. Tellija MTÜ Mootorrattamuuseum. Kooskõlastan. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3576 13.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama keskuse hoone. Muinsuskaitse eritingimused Keskuse hoone keldriruumide ühendamiseks maa-aluse tunneli kaudu vana maa-aluse keldriga. Tln, 2005. Koost. TTV Projekt & Ehitus OÜ AB. Tellija Landex Invest.
Kooskõlastan, peainspektor Jaan Vali nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3617 26.10.2005 projekti
kooskõlastus
Saku vallas, Kurtna külas Keskuse tee 12 keldri laienduse projekt. Konstruktiivne osa. Tln 2005. Koost. Happy House OÜ. Tellija Landex Invest OÜ.
Kooskõlastan (Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama Keskuse hoone kaitsevööndis).
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3962 18.01.2006 projekti
kooskõlastus
Aida remont-restaureerimine majutushooneks. Põhiprojekt. Harjumaa, Saku vald, Kurtna küla. Tln, 2005. Koost. TTV Projekt & Ehitus OÜ AB. Tellija Baltic Venture Partners OÜ.
Kooskõlastan peainspektor Jaan Vali nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa