Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34504 13.02.2019 projekti
kooskõlastus
Käina alevik Hiiu mnt 20 kõrvalhoone (garaaž-puukuur) projekt. Kooskõlastatud M.Kinksi nõusolekul. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
30608 10.08.2017 projekti
kooskõlastus
Väikeehituse püstitamine Hiiu mnt 20.
Tellija Toomas Kallaste.
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
29666 11.04.2017 projekti
kooskõlastus
Kõrvalhoone laiendamise projekt, Hiiu mnt 20. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
29058 18.01.2017 detailplaneering Käina tööstusala II detailplaneering, mis jääb Käina kiriku varemet, Käina kirikuaia ning II maailmasõja hukkunute ühishaua kaitsevööndisse. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
27596 06.06.2016 trassi kooskõlastus „Käina alevik, Hiiu mnt 20 kinnistu reoveekanalisatsioonitorustik“ . Töö nr. 1438.01 Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
21000 30.03.2014 haljastusprojekti
kooskõlastus
Käina aleviku tänavahaljastuse korrastamise tegevuskava ja soovitused haljastuse uuendamiseks. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas