Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39555 22.01.2021 uuringute aruanne Rünno Läänemägi & Rivo Bernotas. Arheoloogilise jälgimise aruanne Tallinna vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 2589) Olevimägi 8 ja 10 elektrikaablitrass. Tallinn 2021. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
39553 22.01.2021 projekti
kooskõlastus
Rüütli tn 9 hoone elektrivarustuse ümberehitus. Kesklinna LO, Tallinna linn, Harjumaa. TR0226. Jaanuar 2021. Projekt e-kirjaga. Kooskõlastatud. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
39535 20.01.2021 projekti
kooskõlastus
Toom-Rüütli 3 // 5 konstruktiivne põhiprojekt. Tellija: Nordview OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39519 18.01.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Rüütli 28 // 30 fassaadide ja katuste restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: OÜ Uesson & KO TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39513 18.01.2021 projekti
kooskõlastus
Rataskaevu 5 välisviimistluse, avatäidete ja katuste põhiprojekt. Tellija: Kirkcong Property OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39508 15.01.2021 projekti
kooskõlastus
Uus 31 I korrusele wc rajamise projekt. Tellija: Leib Restoran OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39495 13.01.2021 projekti
kooskõlastus
Toom-Rüüti 3 // 5 vee ja kanalisatsiooni põhiprojekt. Tellija: AS Restor TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39494 13.01.2021 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Toompea tugimüüri restaureerimise tegevuskava Rahukohtu 3 ja Kohtu 12 vahelises lõigus. Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39490 12.01.2021 uuringute aruanne Rünno Vissak. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Apteegi tänav 3; 5; 7 ja 9 kinnistutega külgneval kõnnitee alal. Aruanne. Tartu 2019. Kooskõlastaja: Esitatud märkusi pole sisse viidud. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
39480 11.01.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Toom-Kooli 15 keldri vahelagede rekonstrueerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: Toomkooli 15 KÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas