Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37535 04.05.2020 projekti
kooskõlastus
Herne 29, ITK Ravi tn üksuse T-korpuse rekonstrueerimine ja laiendamine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
35553 16.07.2019 uuringu tegevuskava Martin Malve, osteoloog. Tegevuskava Ravi tn 18 kinnistul oleva vahegalerii ala arheoloogilisteks eeluuringuteks. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35238 03.06.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Ida-Tallinna Keskhaigla A ja C korpuse vahelise galerii reskonstrueerimisks. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
34911 22.04.2019 uuringu tegevuskava Martin Malve. Tallinna keskhaigla territooriumil (Ravi tn 18) avastatud 18. sajandi matmispaiga päästekaevamiste tegevuskava. Rakvere 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34417 28.01.2019 projekti
kooskõlastus
Ida-Tallinna keskhaigla parklad. Ravi tn 18. Tallinn 2018. Töö nt 017038. Teavitada TLPA arheoloogi tööde alustamisest. Võimalike matuste avastamisel teostada väljakaevamised. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31443 28.11.2017 projekti
kooskõlastus
Demidova, I. Kaugküttetorustik Ravi tn 18. Töö nr 413117. 15.10.2017. a. E-kirjaga. Eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30912 18.09.2017 detailplaneering Juhkentali tn 11c ja 13 kinnistute detailplaneering, parandatud ja täiendatud variant. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
30860 12.09.2017 detailplaneering Juhkentali tn 11c ja 13 kinnistute detailplaneering, parandatud ja täiendatud variant. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
27915 15.07.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Juhkentali tn 9 – 13. Tallinn, 15.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26829 07.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Paas,Silver. Juhkentali tn (Liivalaia tn - Odra tn) taastusremont. Veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine. Tallinn 29.02.2016.
Lahtisel meetodil kaevetöödele lõigus Liivalaia tn - Juhkentali tn 11c ja 13 LP tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti tegevusloaga ettevõttelt.
TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk