Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36435 20.11.2019 projekti
kooskõlastus
Maakri tn 30 büroohoone keskpingel liitumine. Töö nr 1916. Projekt EHRis. Eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35681 05.08.2019 projekti
kooskõlastus
Rävala pst kaugküttetorustik. Töö nr 17169. 24.07.2019.a. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35054 10.05.2019 projekti
kooskõlastus
IK Projektijuhtimise OÜ, Teejoon OÜ. Maakri park. Maakri 28c, 32b, 32a. Töö nr 1907. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34968 29.04.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Maakri tn 23 ja 23a krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Tellija:Fausto Capital OÜ, koostaja: AB Artes Terrae OÜ. muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist, Marleen Mihkelson
34967 27.05.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Maakri tn 23 ja 23a krundi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Tellija:Fausto Capital OÜ, koostaja: AB Artes Terrae OÜ. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
34647 12.03.2019 uuringute aruanne Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti 2018. Arheoloogiline järelevalve ja kaevamised Tallinnas, arheoloogiamälestis asulakoha (reg nr 2594) muinsuskaitsealas, Maakri tn 30 kinnistul. Kaevamistulemuste esialgne ülevaade. Tallinn. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33348 30.08.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2594) Maakri tn 28b/30, Tallinn. Tartu, 2018. NB! Maakri tn 28b on liidetud aadressiga Maakri tn 30. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32151 projekti
kooskõlastus
Liitumispunkti kaev nr 8 suubuva kanalisatsioonitorustiku renoveerimine. Töö nr 7018. Projekt EHRis. Kaevetööde käigus kultuuriväärtusega leidude või konstruktsioonide ilmnemisel teavitada TLPA muinsuskaitse osakonda. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31842 16.01.2018 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 2594) kaitsealas Tallinnas Maakri tn 28b/30 06.09.2017. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31808 12.01.2018 projekti
kooskõlastus
LAUTERI TN, RÄVALA PST, LIIVALAIA TN, TATARI TN KAUGKÜTTETORUSTIKE REKONSTUREERIMINE (2. ETAPP). SOOJUSVARUSTUS. EHITUSPROJEKT. TÖÖ NR 15-159. Projekt EHRis. Tegu võimalikku arheoloogilist huvi pakkuva piirkonnaga. Kaevetöödest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk