Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37797 01.06.2020 projektieelne
kooskõlastus
Sügise 10 laiendusprojekt pööningu väljaehitamisega (EELPROJEKT) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37443 22.04.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Kevade tn 8 detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimuste muudatus
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
36342 05.11.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2598). Koidu tänav. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36169 17.10.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Kaur Lillipuu. PALDISKI MNT 21, TALLINN. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE. ARUANNE. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35883 06.09.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Kaur Lillipuu. WISMARI TN 18, TALLINN. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE. ARUANNE. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35601 22.07.2019 projekti
kooskõlastus
EHITUSPROJEKT. KAUGKÜTTETORUSTIK. KOIDU TÄNAV [kruntide nr 9 ja 10 vahel]. Tallinn 2019. Projekt EHRis. Teavitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonda, kui peaks ilmnema võimaliku kultuuriväärtusega leide. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35596 22.07.2019 projekti
kooskõlastus
Koidu tn (Paldiski – Endla tn) rekonstrueerimine OSA-1 TEE, LIIKLUS JA TEERAJATISED PÕHIPROJEKT. Töö nr 1962. Projekt EHRis. Mh koos VK projektiga. Tallinn märts 2019. Kooskõlastatud. Kaevetöödele Paldiski mnt - Roopa tn lõigus tellida arheoloogiline jälgimine. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34868 12.04.2019 uuringu tegevuskava Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE WISMARI TN 18, TALLINN. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34497 12.02.2019 uuringu tegevuskava Monika Reppo. PALDISKI MNT 21 ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34433 01.02.2019 projekti
kooskõlastus
JAJ 128 toitepiirkonnas võrgu üleminek 10 kV-le. Töö nr PL16-40-184. Paldiski maantee T31,T32, Paldiski mnt 4, 20, 23a, Suve
Toompuiestee 19, 19e, 31, 27, T1, Tehnika tn 18, 25, 35a,
tänav T2, Saue tänav, Suve tn 4, Telliskivi tänav T2, Kevade tn 8,
Tehnika tänav T1, T2, Loode tn 2, Koidu tn 10e, A. Adamsoni tn 2//
Toompuiestee 17a, A. Adamsoni tänav T1 // A. Kapi tänav // Kevade
tänav // Koidu tänav T1 // Wismari tänav T2, Villardi tänav T1,
Kesklinna LO, Põhja-Tallinna LO, Tallinn, Harjumaa. Projekt e-kirja teel. Kooskõlastatud. Leidudest teavitada TLPA arheoloogi.
TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk